DB Indoš & Kuća ekstremnog muzičkog kazališta: ŠAHTOFONIJA O SLOBODI VOLJE

DB Indoš & Kuća ekstremnog muzičkog kazališta: ŠAHTOFONIJA O SLOBODI VOLJE

DB Indoš, Tanja Vrvilo i Šaht Arkestra predstavljaju svoju najnoviju šahtofoniju nadahnutu filozofskom pedagogijom Alberta Bazale.

Šahtofonija O SLOBODI VOLJE nadahnuta je filozofskom pedagogijom i mišlju Alberta Bazale te njegovim raspravama o pojmu slobode predavača i slobode slušača u nastavnom procesu predavanja filozofije, fragmentima ogleda o shvaćanju slobodnog djela filozofkinje Ivane Rossi te prisvajanjem Burroughtsa i Corsoa te Rimbaudove pjesme O jednom razlogu. Osnovnu strukturu rada čini šahtofonska partitura Bazaline misli o slobodi volje slušača i predavača te dva cut-up songa pod naslovima X:Y i A:O. Naša izvedba promišlja usku misaonu povezanost poezije i filozofije, obrazovanja, pedagogije i suodgovornosti filozofije u odgoju: bijeda obrazovanja, bijeda pedagogije nužno svjedoče i o bijedi filozofije. Šahtofonijski izvodeći uhvaćeni materijal filozofsko-poetskih misli proizvodimo rad uma u umjetnosti koji edukaciju i predavalačke procese dovodi u kontekst umjetničkog rada s glasom i zvukom te njihovih dehijerarhijskih stvaralačkih načela. Upotrebljavajući raznovrsne tehnike glasovnog, zvukovnog, i vizualnog izraza stvaramo vizualnu i konkretnu poeziju, sliku i kretnju buke, u više-kanalnoj instalaciji koja zatečene konkretizme objedinjuje u zasluženim šahtofonskim formama šaht-rečeničnih rezova, šaht-opružnih fonija, šaht-pokretnih slika, šaht-kretnji, dodatno naseljenih zvukom elektro-magnetskih pejzaža. Tako nastali rad je vizualan i taktilan objekt izgrađen po utvrđenim pravilima ali mu je isto tako svojstven aleatoran prostor invarijabilnih kvantiteta koji sadrži mogućnost novom izvođaču u Šaht Arkestru da sam promišlja razlog i slobodu forme u kojoj sudjeluje.

ŠAHT ARKESTRA: Damir Bartol Indoš, Tanja Vrvilo, Adriana Josipović, Nikolina Majdak, Kate Marušić

Elektronika, glas : Andrija Santro

ŠAHT SLIKE & ELEKTROMAGNETSKI PEJZAŽI: Miro Manojlović, Hrvoslava Brkušić

ŠAHTOFONI & PARTITURE: DB Indoš

TON: Jasmin Dasović

SVJETLO: Andrija Santro

Povezani sadržaj