Toni Mijač: Pretvorit ćeš se u uho

Toni Mijač: Pretvorit ćeš se u uho

Izložba Pretvorit ćeš se u uho dio je ciklusa izložbi Galerije 90-60-90 na temu Tišina.

Multimedijalna instalacije Pretvorit ćeš se u uho je dokumentarističko-kompozicijski pristup riječima i njihovoj mogućnosti mnogostrukog značenja kada se njima manipulira te eksperimentalna suradnja između aktivne tišine i okružujućeg kolektivnog žamora. Riječi su direktan alat za izražavanje i komunikaciju. Mogu biti doslovne, opisne, dočaravajuće, obmanjujuće, samostalne, ovisne, polisemične... Ovisno o tome što ide ispred i nakon njih, mijenjaju svoje funkcije. Ovo "ispred" i "nakon" jedno je od predmeta interesa ovog rada. Izložba Pretvorit ćeš se u uho dio je ciklusa izložbi Galerije 90-60-90 na temu Tišina. Toni Mijač završio je preddiplomski studij smjer Film i video na Umjetničkoj Akademiji u Splitu i diplomski studij smjer Novi mediji na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu.