Arhiva

Arhiva

Arhiva materijala (foto, video, audio, press, programski materijel) vezanih za programe održane u Pogonu, dostupna na arhiva.pogon.hr.

U prosincu davne 2008. godine, točnije 16.12., osnovan je Pogon – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade. Nakon višegodišnjih napora nekolicine aktera tada okupljenih u Savez za centar za nezavisnu kulturu i mlade, osnovana je prva takva ustanova na ovim prostorima koja se temelji na civilno-javnom partnerstvu i čiji su osnivači Savez udruga Operacija grad i Grad Zagreb. Misija Pogona, od prvog dana osnivanja, jest da svoje prostorne resurse ustupa organizacijama i pojedincima na nezavisnoj kulturnoj sceni te organizacijama koje se bave mladima ili provode programe za mlade.

Od 2009. godine pa do danas kroz Pogonove dvorane je prošlo više od 250 organizacija i pojedinaca, koji su organizirali preko 1200 programa u oko 2100 javnih termina, a koje je posjetilo oko 143000 ljudi.

Obljetnicu osnivanja Pogona odlučili smo obilježiti kroz projekt Deset godina Pogona – Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade, financiranog od strane Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba, u kojem smo se prihvatili prikupljanja, sortiranja i obrade arhive programskih materijala javnih događanja organiziranih u našim prostorima. U prikupljanju građe pomogli su nam studenti arhivistike Ivana Cencelj i Pero Kusalo te Nikola Plejić koji nam je pomogao da sav ovaj materijal objavimo. Hvala i svim našim korisnicima na ustupljenim materijalima.

Naravno, arhivarski posao nikada nije gotov, pa nam tako bilješke o nekim programima nedostaju. Ako imate materijala o tim programima - bili bi vam jako zahvalni da nam ih pošaljete.

Svu prikupljenu arhivu možete pronaći na Internet stranici arhiva.pogon.hr, a popis prikupljene građe možete pogledati u tablici na istoj stranici.

Kako koristiti Pogonovu arhivu?

Vrlo jednostavno :-) U glavnom folderu nalazi se tablica (Pogon Arhiva programa.ods i Pogon Arhiva programa.xlsx) s popisom svih programa u Pogonu za koje postoje arhivski materijali. U tablici možete pretraživati materijale po nazivu, autorima, godini, organizaciji, tipu programa i drugim parametrima. Za svaki program postoji identifikacijski broj uz pomoć kojeg možete lako naći arhivske materijale.

Arhivski materijali su organizirani po godinama, a identifikacijski broj vam pomaže da lako nađete točno onaj program kojeg tražite. Materijale možete pregledavati direktno u našoj arhivi ili pojedine materijale preuzeti na vaše računalo. Svi materijali su besplatni za preuzimanje i korištenje, ali je važno da prilikom ponovne objave materijala naznačite imena autora. Autore materijala možete pronaći u spomenutim tablicama. Bili bi vam neizmjerno zahvalni kada biste kao izvor naveli Pogonovu arhivu.

Radili ste u Pogonu ali vaših programa nema u našoj arhivi? Javite nam se i pošaljite nam svoje materijale na mail marijana.rimanic@pogon.hr s naznakom: “Za arhivu”.