Objavili smo “RESHAPE: A Workbook to Reimagine the Art World“

Objavili smo “RESHAPE: A Workbook to Reimagine the Art World“

Ponosni smo i sretni što je Pogon jedan od 19 partnera u europskom projektu RESHAPE u sklopu kojeg je objavljen priručnik “RESHAPE: A Workbook to Reimagine the Art World“. Online verzija publikacije dostupna je na stranici projekta, a papirnata će biti dostupna početkom ožujka ove godine.

Priručnik “RESHAPE: A Workbook to Reimagine the Art World“ rezultat je projekta RESHAPE - Reflect, Share, Practice, Experiment. Projekt se temelji na istraživanju i razvoju, a okupio je umjetnike, kulturne radnike i organizacije iz Europe i južnog Mediterana koji su zajednički osmislili nove organizacijske modele i alternativne načine rada i organiziranja. Cilj projekta je odgovoriti na izazove koje danas susrećemo u polju umjetnosti i kulture dovodeći u vezu pravednost, solidarnost i održivost s ulogom umjetnosti u društvu. Oslanjajući se na znanje i iskustvo onih koji već implementiraju alternativne modele i načine rada, ovaj priručnik donosi alate za tranziciju prema novom, pravednijem ekosistemu umjetnosti i kulture.

Konkretni rezultati ovog procesa predstavljeni su kroz prototipove, prijedloge koji pozivaju na transformaciju umjetničkog i kulturnog polja prema pravednijima i održivijim načinima rada i organiziranja. Prijedlozi dolaze u različitim formatima: igra, zbirka rituala, dom, odjel koji mijenja svoje oblike, serija pitanja, poziv na djelovanje te mnogim drugima. Svi ovi prijedlozi doprinose pozitivnoj promjeni u polju umjetnosti i kulture te njihovom odnosu prema društvu.

Predstavljeni prototipovi rezoniraju i kroz brojne postojeće, prerađene ili nove tekstove koje su selektirali sudionici projekta RESHAPE, a koje smo nazvali Zeitgeist tekstovi. Autori tekstova, među kojima su umjetnici, znanstvenici i kritičari, analiziraju i kontekstualiziraju izazove u polju umjetnosti i kulture danas, te skiciraju koncepte za promjene.

U uvodnom tekstu koordinatorica projekta Milica Ilić opisuje razloge zbog kojih je RESHAPE pokrenut i kako je projekt tekao. Joris Janssens objašnjava proces stvaranja strukturnih promjena unutar samog projekta, a i šire. Novinarka Lina Attalah intervjuirala je šest facilitatora koji su pratili različite grupe umjetnika i kulturnih radnika kroz proces stvaranja prototipova.

RESHAPE vas poziva da prilagođavate, primjenjujete i nadograđujete prototipove u svojim svakodnevnim umjetničkim, radnim i organizacijskim praksama, kako na području koje je projekt obuhvatio (Europa i južni Mediteran), tako i u čitavom svijetu, ne bi li zajedno doprinijeli fundamentalnim promjenama u polju umjetnosti i kulture, a time i u društvu. Uronite u ogroman materijal objavljen na stranici reshape.network i započnite svoju putanju preoblikovanja polja umjetnosti i kulture.

Sav materijal dostupan je na engleskom, a na stranici možete pronaći sljedeće tekstove:

Reshape Prototypes

Interviews with Facilitators (all by Lina Attalah)

Zeitgeist texts

“RESHAPE: A Workbook to Reimagine the Art World“ su uredili Dirk De Wit, Milica Ilić, Sofie Joye i Marijana Rimanić. Prototipovi za preobilovanje metoda rada u polju umjetnosti i kulture sastavili su sudionici RESHAPE projekta: An Vandermeulen, Ana Alexieva, Anastasya Kizilova, Aniko Racz, Bojan Krištofić, Caroline Melon, Chiara Organtini, Claire Malika Zerhouni, Dominika Święcicka, Doreen Toutikian, Dorota Ogrodzka, Eduardo Bonito, Ekmel Ertan, Fatin Farhat, Gjorgje Jovanovik, Harald Geisler, Heba el-Cheikh, Helga Baert, Ilija Pujić, Ingrid Vranken, Jean-Lorin Sterian, Jessica Huber, Joon Lynn Goh, Katarina Pavić, Laure Deselys, Margarita Pita, Maria Vlachou, Marina Urruticoechea, Marine Thévenet, Marta Keil, Martin Schick, Martinka Bobrikova & Oscar de Carmen, Minipogon (Tijana Cvetković i Vahida Ramujkić), Nike Jonah, Ouafa Belgacem, Paky Vlassopoulou, Pau Cata, Pedro Costa, Petr Dlouhy, Sam Trotman, Shelagh Wright & Peter Jenkinson, Tewa Barnosa, Virdžinija Đeković Miketić, Virág Major i Zoe Lafferty. Autori Zeitgeist tekstova su Adam Kucharski, Adham Hafez, Agata Adamiecka - Sitek, Ana Vujanović, Bojana Kunst, Daniel Spock, Declan McGonagle, Igor Stokfiszewski, Jana Traboulsi, Jonatan Habib Engqvist, Justin O’Connor, Katja Praznik, Laura Roth, Muanis Sinanović, Nebojša Milikić, Nina Möntmann, Ogutu Muraya, Pascal Gielen, Pirate Care (Tomislav Medak, Marcell Mars, Valeria Graziano), Rébecca Chaillon, Sarah Vanhee, Sue Bell Yank, Weronika Parfianowicz i Zeynep Uğur.

RESHAPE je sufinanciran sredstvima Europske komisije kroz program Kreativna Europa. Ova publikacija odražava isključivo stavove autora i Komisija nije odgovorna za njih.

Povezani sadržaj