Odluka o odabiru kandidatkinje Božane Bajan za radno mjesto tajnice – administrativne referentice

Temeljem članka 11. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Pogona, ravnateljica Centra je dana 17. prosinca 2020. godine donijela odluku o odabiru kandidatkinje Božane Bajan za radno mjesto tajnice – administrativne referentice.

Natječaj za radno mjesto tajnik/ica – administrativni/a referent/ica - jedan izvršitelj na određeno vrijeme, puno radno vrijeme, objavljen je 1. prosinca 2020. na mrežnim stranicama Pogona. Temeljem provedenog postupka utvrđeno je kako je samo jedna kandidatkinja zadovoljila formalne uvjete natječaja.

Na prijedlog Povjerenstva donesena je gornja Odluka o odabiru kandidata za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme.

Ugovor će biti sklopljen na period od jedne godine, odnosno od 18. prosinca 2020. do 17. prosinca 2021. godine.

Odluku možete naći ovdje.

Povezani sadržaj