Rezultati Natječaja za radno mjesto Voditelj/ica - koordinator/ica tehnike

Na temelju članka 12. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Pogona (dalje u tekstu: Centar) te Odluke Upravnog vijeća, klasa: 003-05/23-02/01, urbroj: 2402-6014/01/23-6, od 15. svibnja 2023. godine objavljujemo rezultate Natječaja za radno mjesto Voditelj/ica - koordinator/ica tehnike.

Temeljem natječaja za radno mjesto Voditelj/ica - koordinator/ica tehnike, 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme, objavljenog 29. ožujka 2023. godine na mrežnim stranicama Centra i na portalu Burza rada, obavještavamo da je donesena konačna odluka o izboru kandidata.

Kandidati/kinje koji su ispunili sve propisane uvjete iz natječaja te čije su prijave bile potpune i pravodobne pozvani su na razgovor s Povjerenstvom za provedbu Natječaja.

Upravno vijeće donijelo je na prijedlog Povjerenstva Odluku o odabiru sljedećeg kandidata za zasnivanje radnog odnosa: MARIO FUDURIĆ

Odluku možete vidjeti ovdje.

Izabrani kandidat bit će obaviješten o rezultatima te će se pozvati na sklapanje ugovora.

Ravnateljica Janja Sesar

Povezani sadržaj