Ana Juršić: Propitivanje osjećaja sigurnosti prostornim izričajem

Ana Juršić: Propitivanje osjećaja sigurnosti prostornim izričajem

Izložba pod nazivom „Propitivanje osjećaja sigurnosti prostornim izričajem“ produkt je diplomskog rada Ane Juršić.

Ambijentalna instalacija nastala je kontinuiranim radom na diplomskom studiju Akademije likovnih umjetnosti pod mentorstvom red.prof.art. Petra Barišića. Diplomski rad kombinirane tehnike, varijabilnih je dimenzija, a bavi se pitanjima koja se protežu unutar svakog pojedinaca te potiče na istraživanje.

Ana Juršić rođena je 1991. godine u Zagrebu. Srednju Školu primijenjenih umjetnosti i dizajna, smjer dizajn unutrašnje arhitekture, završila je 2010. godine s maturalnim radom "Zipka" pod mentorstvom prof.dipl.ing.arh. Filipa Pintarića. Akademiju primijenjenih umjetnosti Rijeka, smjer Likovna pedagogija, završila je 2013. godine te nastavlja studij na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Projekt pod nazivom "Kreativni kamp" osnovala je 2017. godine. Trenutno završava drugu godinu diplomskog studija Likovne kulture i odsjeka za Povijest umjetnosti, na nastavničkom smjeru kiparstvo kod mentora red.prof.art. Petra Barišića.