Anita Miloš: Praznine

Anita Miloš: Praznine

Multimedijalna instalacija sastoji se od video uradaka snimanih nadzornim kamerama i povlači paralelu u odnosu pojedinca i suvremenog društva kontrole.

Referirajući se na teorije filozofa poput Michela Foucaulta, Gillesa Deleuzea, Giorgia Agambena i Marca Augéa rad polazi od činjenice da je samokontrola ključ za uspješnost društva kontrole, odnosno da je autocenzura savršeno ostvarenje cenzure. Utišavanjem i izoliranjem masovne buke kreira se društvo pantomime čija se misao govori, ali ne čuje.

Anita Miloš rođena je 1991. godine u Sarajevu (BIH). Magistrirala je na odsjeku slikarstva Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu. Radi kao vanjski suradnik u zvanju asistenta na odsjeku slikarstva Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu te kao nastavnik stručnih predmeta u Školi likovnih umjetnosti u Splitu. Izlagala je na više samostalnih i skupnih izložbi. Članica je HULU-a i HDLU-a.