Cabaret trik ili…

Cabaret trik ili…

Noć prije dana štovanja mrtvih 1.11. minus jedan, nemirni duhovi krabuljni ples skoro plešu, u dubokoj magli kraj rijeke Save, tik uz granicu tajanstvene močvare…

ili možda; Močvare!?! Čut će se i počut šapat sablasnog privida u noći toj šapom zadjevenih lica u hali 10m visokoj, legenda zbori. U pogonu predgrobne groznice utorka večeri jedinstvo se rađa, a večer biva sve mlađa i mlađa oko ukletog sata 21.

Gdje se skriti? Gdje živo biće mirno može biti? Hi hi….gdje najmanje misliš! U vremenu i prostoru: 31.10. u 21h, velika dvorana Pogona Jedinstvo, cirkus, cirkus i opet cirkus!