Damir Bartol Indoš / Tanja Vrvilo: Šahtofonija “Kašalj čovjek”

Damir Bartol Indoš / Tanja Vrvilo: Šahtofonija “Kašalj čovjek”

Šahtofonija “Kašalj čovjek” (DB Indoš, W. Burroughs - These individuals are marked foe...)
Reapropriacija poeme W. Burroughsa Cancer men... These individuals are marked foe...) Cut up New Clues To Cancer Cure / The Saturday Evening Post, Oct. 31, 1959 Past Time
Fragmenti iz eseja “Bolest kao metafora” Susan Sontag

“Bolest je tamna strana života, jedno tegobno državljanstvo. Svatko po rođenju prima dvojno državljanstvo - carstva zdravih i carstva bolesnih. Iako nam je draža dobra putovnica, svatko od nas je prisiljen barem neko vrijeme postati državljanin drugog carstva”.

Koncept šahtofonije Kašalj čovjek

Politika rada se temelji na prisvajanju fragmenata Burroughsove pjesme i njihovim naseljavanjem cut up teksta iz medicinskog žurnala s opisom simptoma ljudskog kašlja. Bolest postaje pobuna koja se događa kada nešto počne krivo funkcionirati, po načinu svojega pojavljivanja bolest je predmet, nešto što pruža otpor koji treba slomiti za razliku od zdravlja kojeg nismo stalno svijesni, koje izmiče našoj pažnji i prepušta se samozaboravu. Bavimo se drugom pobunom prve pobune, pojmom značenja zdravlja, kao i stavova prema životu i smrti, izazvanih osjećajem ljutnje prema poimanju smrtne bolesti kao označenog neprijatelja. Šahtofonija Kašalj Čovjek je iskustvo strukturirano sviješću o bolesti, opažajni mehanizam kodiran sjećanjima, emocijama i ponašanjima, osviješten na način postojanja unutar mreže stanja u kojem je stanje bolesti uopće moguće.

Šaht Arkestra (Schacht Arkestra)

Projekt osnivanja Šaht Arkestra (Schacht Arkestra) zasnovan je na konceptu izvođenja šahtofonskih partitura, autora DB Indoša. Na raznovrsnim modelima Šahtofona opremljenih kontaktnim mikrofonima, wah i volumen pedalama, Šaht Arkestar buči Šahtofonije, a pokretne slike rada njihovih ruku i opruga hvataju se nadzornim kamerama smještenima u unutrašnjosti Šahtova. Uvježbavajući postajanja reda pomoću buke, uspostavljamo geste slušanja u kojima buka može i sama postati poruka pokazujući da nije dovoljno da jedna buka bude intenzivnija od one koju pokriva, da bi postala prepoznatljivom. Tajna šahtofonska poruka otkriva se u kodu koji slušalac prepoznaje dekodirajući ritmizirane tihe ili glasne šaht-rezove, vibracije glasova i opruga različitih debljina i dužina, jednostavnoj algoritamskoj operaciji zbrajanja buka unutar grafičkog notnog zapisa. Usred linearnog pisanog koda nalaze se znaci koji po svojoj strukturi nisu linearni, i zato što slova predstavljaju znakove za izgovorene zvukove, diskurs predstavljaju brojke, govorimo o alfabetsko-numeričkom kodu u šahtofonskoj partituri. Iskorištavanjem sintakse radi njezine desintaksizacije, uspostavljamo govorno raznolike i višeglasne pojave, unutrašnju dijalogičnost, prisutnost raznih diskursa - heteroglosija, konstruiramo neodrživo zvučno-vizualni rad koji je ispao iz sistema.

Filmske sekvence: Cléo od 5 do 7 Agnès Varda
Izvodi: Šaht Arkestra (Schacht Arkestra)

Šahtofoni, glas: Damir Bartol Indoš,Tanja Vrvilo, Adriana Josipović, Nikolina Majdak, Kate Marušić

Video rad: Miro Manojlović, Hrvoslava Brkušić
Ton - Jasmin Dasović
Svjetlo - Andrija Santro
Likovno oblikovanje - Ruta
Majstorski radovi - Čina