DB Indoš & Kuća ekstremnog muzičkog kazališta: Šahtofonija o slobodi volje

DB Indoš & Kuća ekstremnog muzičkog kazališta: Šahtofonija o slobodi volje

DB Indoš, Tanja Vrvilo i Šaht Arkestra predstavljaju svoju najnoviju šahtofoniju nadahnutu filozofskom pedagogijom Alberta Bazale.

Šahtofonija O slobodi volje nadahnuta je filozofskom pedagogijom Alberta Bazale te njegovim raspravama o pojmu slobode predavača i slobode slušača u nastavnom procesu predavanja filozofije, fragmentima ogleda o shvaćanju slobodnog djela filozofkinja Ivane Rossi i pojma volje i slobode Elly Ebenspanger te re-aproprijacijom Burroughs/ Corso pjesme O jednom razlogu /A.Rimbaud/, pod naslovom Posvuda maršira tvoja glava. Osnovnu strukturu rada čini šahtofonska cut-up partitura o slobodi volje, dva play back songa pod naslovima x:y i a:o, i verfremdung songovi pod naslovima a:b, i e:e. Izvedba promišlja usku misaonu povezanost poezije i filozofije, obrazovanja, pedagogije i suodgovornosti filozofije u odgoju: bijeda obrazovanja, bijeda pedagogije nužno svjedoče i o bijedi filozofije. Šahtofonijski izvodeći uhvaćeni materijal filozofsko-poetskih misli proizvodi se rad uma u umjetnosti koji edukaciju i predavalačke procese dovodi u kontekst umjetničkog rada s glasom i zvukom te njihovih dehijerarhijskih stvaralačkih načela. Upotrebljavajući raznovrsne tehnike glasovnog, zvukovnog, i vizualnog izraza stvaramo vizualnu i konkretnu poeziju, sliku i kretnju buke, u više-kanalnoj megafonskoj instalaciji koja zatečene konkretizme objedinjuje u zasluženim šahtofonskim formama šaht-rečeničnih rezova, šaht-opružnih fonija, šaht-pokretnih slika, šaht-kretnji, dodatno naseljenih zvukom elektro-magnetskih i megafonskih pejzaža. Tako nastali rad je vizualan i taktilan objekt izgrađen po utvrđenim pravilima ali mu je isto tako svojstven aleatoran prostor invarijabilnih kvantiteta koji sadrži mogućnost novom izvođaču u Šaht Arkestru da sam promišlja razlog i slobodu forme u kojoj sudjeluje.

ŠAHT ARKESTRA: Damir Bartol Indoš, Tanja Vrvilo, Adriana Josipović, Nikolina Majdak, Kate Marušić

O ŠAHT ARKESTRU

ŠAHT ARKESTRA (Schacht Arkestra) zasnovan je na konceptu izvođenja šahtofonskih partitura DB Indoša u proširenoj formi performansa-instalacije za različite galerijske, koncertne i javne prostore. Na raznovrsnim modelima Šahtofona opremljenih kontaktnim mikrofonima, wah i volumen pedalama, Šaht Arkestra buči Šahtofonije, a pokretne slike rada njihovih ruku i opruga hvataju se nadzornim kamerama smještenima u unutrašnjosti šahtova instrumenata. Uvježbavajući postajanja reda pomoću buke, uspostavljamo geste slušanja u kojima buka može i sama postati poruka pokazujući da nije dovoljno da jedna buka bude intenzivnija od one koju pokriva, da bi postala prepoznatljivom. Tajna šahtofonska poruka otkriva se u kodu koji slušalac prepoznaje dekodirajući ritmizirane tihe ili glasne šaht-rezove, vibracije glasova i opruga različitih debljina i dužina, jednostavnoj algoritamskoj operaciji zbrajanja buka unutar grafičkog notnog zapisa. Usred linearnog pisanog koda nalaze se znaci koji po svojoj strukturi nisu linearni, i zato što slova predstavljaju znakove za izgovorene zvukove, diskurs predstavljaju brojke, govorimo o alfabetsko-numeričkom kodu u šahtofonskoj partituri. Iskorištavanjem sintakse radi njezine desintaksizacije, uspostavljamo govorno raznolike i višeglasne pojave, unutrašnju dijalogičnost, prisutnost raznih diskursa - heteroglosija, konstruiramo neodrživo zvučno-vizualni rad koji je ispao iz sistema.

 

 

ŠAHT ARKESTRA: Damir Bartol Indoš, Tanja Vrvilo, Adriana Josipović, Nikolina Majdak, Kate Marušić
Elektronika, glas : Andrija Santro

ŠAHT SLIKE & ELEKTROMAGNETSKI PEJZAŽI: Miro Manojlović, Hrvoslava Brkušić

ŠAHTOFONI & PARTITURE: DB Indoš

TON: Jasmin Dasović

SVJETLO: Andrija Santro