Damir Bartol Indoš & Tanja Vrvilo: Sampladelija u noći živih mrtvaca

Damir Bartol Indoš & Tanja Vrvilo: Sampladelija u noći živih mrtvaca

Treći kozmofonični performans Kuće ekstremnog muzičkog kazališta i Trobecovih krušnih peći opsjeda panceriziranu sampladeliju “Samotne noći”, Matošev samplirani naslov zatvoren između navodnika koji samo čeka da se osveti.

Samplirani rez koji prema Izidorovoj definiciji označava ritam disanja smisla, gdje je pao glas, gdje je izostao dah, stoji sićušni znak. Mit o samplu mit je o sablasnom radu umrlika.

Sampladelija mita o umrlicima obuzima pancerizirani šahtofonski instrumentarij, dva oklopljena kvadro-rombo trombona, dvije zakovane harmonike-melodike, okovani harmonij-melodiku, razapetu dvoglavu gitaru-bas, skrivenu ostavštinu bliskih i stranih, napuštenu ili prodanu, koju pokreću intenziteti afekata živih tijela. Dijelovi tijela prodiru iz mutirajuće osmerokutne fonozazorne instalacije, mrtvih instrumenata s kojim dijele život taktikama ludih zombija shizofonog doba. Kužni odrazi rastjelovljeni su izvana i iznutra. Sampliranjem govor se raspada. Sampliranje je rastavilo jezik na samplofoneme, a samplomorfeme na ritmomolekule samplova. Sampladeličari otvaraju sampladelično magnetsko polje, najavljuju sampladelični ultramagnetski svijet molekularnog ritma sampladelije. Sampladelija rastavlja sintaksu na samplove fonočestica i oslobađa samplove verbivokalnih projektila sampliranjem suglasnika koji se ispaljuju pri brzini samplera od 45 samplova u minuti.

Tko je i kako proizvodio zvukove odvojene od tijela prije nego što je spektar shizofonije postao endemska vrsta? Pancerizam deliričnih instrumenata razbija abecede i rastavlja jednadžbe, instrumentarij pancerizmom zaustavlja zombijevske kategorije i transformira sampladeličnu alegoriju do nulte točke ljudskosti.

Shizofoni mit o samplu jedini je suvremeni mit.

Tekstovi: DB Indoš, Tanja Vrvilo, Darko Begić
Izvode: DB Indoš, Tanja Vrvilo, Eva Badanjak (Žen), Ivan Bilosnić Bic (ex Sexa), Trobecove krušne peći: Darko Begić (vokal), Ivan Vinski (gitara), Mario Barišin (bass), Gordan Dorvak (bubnjevi)
Glazba: Trobecove krušne peći
Panceristički instrumentarij i partiture: DB Indoš
Zvuk: Jasmin Dasović
Svjetlo: Andrija Santro
Nadzorni video, majstor instalacije: Maxime Weinmann
Video dokumentiranje: Nina Đurđević, Vedran Šuvar
Video montaža: Miro Manojlović
Foto dokumentacija: Ratko Mavar

Podrška: Zaklada Kultura nova, Ministarstvo kulture i medija RH,
Grad Zagreb – Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo, Pogon – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade