Dora Pocedić i Linda Tarnovski: " ... , a još su manji izlazi"

Dora Pocedić i Linda Tarnovski: " ... , a još su manji izlazi"

" ... , a još su manji izlazi" je plesna predstava u nastajanju, koja u formi dueta izlaže specifičan odnos prema prostoru izvedbe i perspektivi gledatelja.

Dora Pocedić i Linda Tarnovski: S ovim umjetničkim istraživanjem započele smo u jesen 2021. godine potaknute željom da definiramo zajedničke estetske i poetske interese. Kroz razgovore s dramaturgom Lukom Bosancem kojeg smo pozvale u proces, kao ključan se uspostavio interes za specifičnim tretmanom prostorne komponente odnosno interes za korištenjem prostora kao temeljnog organizacijskog principa izvedbe. Kako konceptualno, tako i koreografski.

Važna istraživačka referenca u toj fazi istraživanja bio nam je film Tango Zbigniewa Rybczyńskog iz 1981. godine. U njemu se periodično pojavljuju različiti subjekti te kroz repeticiju ispunjavaju filmski prostor. Uočili smo da se specifičnost organizacije ovog filmskog sadržaja ogleda u upravljanju prostorom kojeg ne vidimo, tj. u upravljanju ulazima i izlazima, a da bi izvedbeni princip s kojim bi došlo do uspostavljanja višestrukih optičkih razina materijala bio princip origamija te prostorna podjela na on i off screen. S tim smo spoznajama i definiranim interesima zaključili prvu fazu istraživanja.

Druga faza istraživanja je započela tijekom proljeća, a nastavila se tijekom jeseni 2022. godine. Rekapitulacijom dotadašnjih istraživačkih spoznaja došli smo do zaključka da nam princip origamija kao takav nije nužno dovoljan za koreografski razvoj materijala. Radi toga smo posegnuli za izvođačkim zadatkom umnogostručavanja koreografskih putanja po uzoru na film Tango koji broji čak 36 različitih subjekata. Tako se kao početni dramaturški problem uspostavilo pitanje kako uspostaviti mehanizam povećanja broja koreografskih uporišta unatoč tome što imamo samo dvije plesačice, a služeći se prostorom kao organizacijskim principom njegovog rješavanja.

Potom je uslijedilo traženje izvođačkog principa koji će generirati koreografski sadržaj višestrukih uporišta, ali istovremeno i podržati specifičnije pristupanje prostoru odnosno spomenutu podjelu na on i off screen. Ubrzo smo zaključili da u tehnici kolaža uvijek neki dio ostaje vidljiv (on), a neki nevidljiv (u off-u) te smo krenuli u ispitivanje mogućnosti njegove scenske translacije. Shvatili smo da u scenskom kontekstu tehnika kolaža može funkcionirati kroz postupke izlaganja i prikrivanja izvođačkih fragmenata te kao njihova kompilacija. Rezultat te druge faze našeg istraživanja bila je predstava Tango koju smo izvele sredinom studenog 2022. godine u MO Voćarska. Njen izvedbeni doseg ogleda se ponajviše u simultanoj kreaciji višestrukih izvedbenih prostornosti te potencijalnom zamišljanju većeg broja subjekata od zadana dva plesačka tijela.

Sa svim navedenim konceptualnim i izvođačkim dostignućima dolazimo na rezidenciju u Pogon Jedinstvo. Glavno problemsko pitanje s kojim ćemo se baviti u novoj i završnoj fazi istraživanja jest što bi to bio on i off screen među tijelima. Ono nam omogućuje nadogradnju prethodne predstave s konceptualnim slojem koji će tematizirati, pored već obrađene prostornosti, i specifično pristupanje formi dueta.

Broj publike ograničen je na 40. Svoje mjesto na predstavi možete rezervirati slanjem maila na dorapocedic@yahoo.com.

Koreografija i izvedba: Dora Pocedić i Linda Tarnovski
Dramaturgija: Luka Bosanac
Glazba: Elizabeta Marjanović
Tehnička podrška: Jasmin Dasović i Lana Nežmah
Produkcija: Pogon - Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade
Dizajn: Bojan Crnić
Posebne zahvale: MO “Voćarska”, NTS Dancestore, Goran Pocedić

Plesna predstava "... , a još su manji izlazi" realizirana je u sklopu Pogonovog programa Pogonator, koji je sufinanciran sredstvima Grada Zagreba, Gradskog ureda za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo i Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske

.