Dora Šušković Stipanović, Buga Bosanac, Tena Gašparac: Celofan

Dora Šušković Stipanović, Buga Bosanac, Tena Gašparac: Celofan

Projekt "Celofan" propituje unutarnji diskurs između srca kao fizičkog organa i njegove metaforične uloge u doživljaju emocija.

Neprestani dijalog između srca kao emocionalnog i mozga kao logičkog centra neprestano i vrlo intenzivno utječe na svakodnevni život. Individualni fokus na energiju vlastitog srca koju će publika imati priliku doživjeti rezultirat će intimnim emocijama koje će pojedinac osjetiti, a samim time i dobiti odgovor na pitanja koje samo on želi upitati. Interaktivni performans sastoji je od mogućnosti slušanja vlastitog srca u tišini, u izoliranom okruženju, ali i instalacijama umjetničkih prikaza intimnih doživljaja srca triju autorica. Slušanje vlastitog srca način je kojim se želi postići osvještavanje odnosa vlastitih intuitivnih nagona i emocija koje se svakodnevno projiciraju u svijet.

Doživljaj srca privatno je i intenzivno iskustvo koje potiče traženje odgovora i neprestano preispitivanje samoga sebe i svojeg postojanja. Srce kao organ svakog dana lupa 115,000 puta, a upravo u njegovim udarcima koji nas drže na životu krije se srž razumijevanja ljudske egzistencije.

Cilj je projekta Celofan doći do odgovora na pitanja suodnosa između svjesnog i nesvjesnog, strahova i nada, boli i hrabrosti, koja zajedno kulminiraju u kakofoniji otkucaja srca.