Edukacija za mlade: Organizacija u vrtu

Edukacija za mlade: Organizacija u vrtu

Na ovoj edukaciji polaznici će naučiti kako pametno isplanirati vrijeme i prostor u vrtu, kako uspostaviti ravnotežu i dobrosusjedske odnose između biljaka i životinja, kako pristupati štetnicima i kako kompostirati i pravilno prihranjivati biljke. Nadalje, upoznat će se sa zahtjevima pojedinih biljnih vrsta i naučiti što se kada sije, a što sadi te kako pravilno brinuti o presadnicama u zatvorenom.