Eurokaz: Trokutometar

Eurokaz: Trokutometar

Predstava "Trokutometar" je dokumentarno kazalište u kojem se, između ostalog, koriste i prerađuju postojeći medijski materijali (članci, objave, citati, manifesti, korespodencije, video i audio materijali... ) povezani sa "Glazbenom mjerom trokuta - Trianglemetre - Trokutometar", skladatelja Antuna Tonija Blažinovića.

Blažinović zastupa novi pristup artikulaciji parametra glazbena trajanja zasnovanog na geometrijskom liku trokuta i kojeg već preko desetljeća teorijski izlaže na reprezentativnim muzikološkim forumima.

Za razliku od standardne zapadne glazbene notacije u kojoj zapis trajanja slijedi logiku racionalnih brojeva odnosno razlomaka, Blažinović predlaže notacijski znak za trajanje čija je vrijednost iracionalan broj - naziva je notom korijena broja, te podjelu glazbene mjere zasnovanu na odnosima stranica trokuta - glazbena mjera trokuta - trianglemetre. Ta mjera uključuje iracionalne vrijednosti trajanja, a s obzirom na moguće poteškoće s izračunom trajanja prilikom izvedbe, autor je osmislio i instrument na kojem je moguće izvesti zvukove takvoga trajanja kojeg je nazvao instrument krug.

Njegov koncept suprotstavlja se, ali ne isključuje institucionalno prihvaćenu aritmetizaciju. Odgovore i potvrdu takvog načina glazbena razmišljanja pokušava pronaći i u filozofiji od antike do današnjih dana.

U izvedbi uživo za umjetnike izvođače predlaže praćenje glazbene mjere putem video snimke - animacije na monitoru.

Za vrijeme trajanja predstave instrumentalist svira bubanj i instrument krug uz glazbenu podlogu. Video i glazbeni brojevi, geometrijske apstrakcije, titlovi citata i diskurzivne reference izmjenjuju se jedan za drugim u stalno određenim razmacima koji perzistiraju i na projekcijama u obliku fusnote ritmičkih udara. Teme se izmjenjuju, od fantazmagoričnih raspuštanja do konkretizacija glazbene tringometrije, od filozofskih ekskursa o kronotopu (prostou – vremenu) do unutarnjih izotopa samoga autora, od geometrije do aritmetike, od strahova do borbe za teorijsku protočnost, od oblika do metafizike, od prirodnih zakona i zakonitosti do promjenljivosti standarda, normativa, obrazaca ponašanja i zakona koje je osmislio čovjek.

Povezani sadržaj