Grupa ABS: Digitalno poslije univerzalnog

Grupa ABS: Digitalno poslije univerzalnog

Rad "Digitalno poslije univerzalnog" proistekao je iz umjetničkog istraživanja koje se bavi konfrontiranjem različitih pikturanih formacija iz dva različita društvena uređenja, odnosno načinom na koji dvije različite "mega-epohe" definiraju vizualne obrasce društvenih aparata.

Rad je slikovna instalacija koja suočava dva različita pristupa prema utopijskim potencijalima koje u sebi sadrže slikovne formacije preuzete iz povijesno uvjetovanih represivnih aparata bivše i aktualne države. Naime, instalacija istražuje slikovne utopijske potencijale neomoderne i njezine apstraktne piktuaralne forme naspram našeg postmodernog, postblokovskog stanja određenog digitalizacijom kao nadideološkim procesom.

Grupa ABS je formirana kao kritička platforma unutar materijalne prakse i političkih kontradikcija hrvatskog suvremenog slikarstva, umjetnosti i potencijala tranzicijske kulture i društva. Umjetničko djelovanje Grupe ABS je realizirano i pokazano slikama-kao-simptomima koji sugeriraju neugodnu i otuđenu atmosferu kritičnih ili kriznih situacija unutar konfliktne političke suvremenosti. Članovi grupe su Alan Alebić(1976.), Ivica Blažić (1975.) i Ivan Skvrce (1980.). Diplomirali su 2003. na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu smjer slikarstvo i na poslijediplomskom studiju na  ljubljanskoj Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje. Izlagali su na brojnim samostalnim i skupnim izložbama u zemlji i nozemstvu.

Izložba Digitalno poslije univerzalnog dio je ciklusa izložbi Galerije 90-60-90 u 2017. godini na temu Uniforma.