Hana Lukas Midžić i Ivan Midžić: Ja gore, ti dolje

Hana Lukas Midžić i Ivan Midžić: Ja gore, ti dolje

U velikoj i maloj dvorani Pogona Jedinstvo istovremeno će se odvijati dvije izložbe. Hana Lukas Midžić izlagat će svoje radove u gornjem prostoru galerije, a Ivan Midžić u donjem. Izložbe nisu ničim izravno povezane osim činjenicom da su autor i autorica u braku, od kuda i naslov izložbe.

Obje izložbe su osvrt na dosadašnja pojedinačna umjetnička djelovanja autora koja paralelno supostoje i traju. Profesionalno umjetničko djelovanje Ivana Midžića već dugi niz godina obuhvaća dva osnovna smjera: čisti likovni rad (crteži i skulpture u različitim materijalima) i dizajn umjetničkog nakita. Nakit i skulptura u njegovom su radu usko povezani; ponekad nakit hipertrofira u ogromne skulpturalne forme koje prekrivaju cijelo tijelo, a ponekad fotografija ženskog tijela koje nosi nakit postaje skulptura. Za ovu izložbu kao polazišnu točku uzima svoj stari nakit koji je zbog nepovoljnih uvjeta skladištenja kao predmet svakodnevne uporabe postao neupotrebljiv te time povratio svoju čistu oblikovnu vrijednost. Pronađene komade nakita umjetnik preoblikuje u nove kiparske objekte. Kako se radi o neplemenitim kovinama podložnim hrđanju i oksidaciji, priroda ovog rada zamišljena je kao trans-vremenska poveznica između prošlosti i budućnosti. Osim toga, Midžić će izložiti i nove monumentalne radove u kojima kombinira crtež na platnu ili drvene grede sa žičanim teksturama.

S druge strane, glavna okosnica izložbe Hane Lukas Midžić je ispreplitanje svakodnevice i umjetnosti u vlastitom životu. Ispreplitanje se naglašava izlaganjem radova na temu siluete i stavljanje u odnos prema predmetima i situacijama iz njezinog svakodnevnog života. Autoričini likovni radovi, koji djeluju mistično i strogo te asociranju na mumije, tvorit će bizaran spoj sa svim poznatim divljim i živopisnim predmetima koji po stanu vode svoj neukrotivi život. Naslov "Mamine mumije" ukazuje na životnost s jedne strane i hermetičnost umjetničke misli s druge strane. Ta druga strana, iako u svojoj namjeri želi nadići život i postati vječna, zapravo znači dostizanje ili naglašavanje života ili vješto oblikovanje i konzerviranje sjećanja na njega. Na izložbi će biti izloženi dosadašnji crteži i kiparski radovi u različitim materijalima na temu ljudskog obrisa. Uz njih će autorica predstaviti dva nova rada: "Mamin portal" u kojem su lagano odškrinuta kućna vrata preoblikovana u ženski obris i "Krkeč-transport j.d.o.o." koji se sastoji od gipsane biste mumije i dječje figure koja joj sjedi na leđima.

Ivan Midžić, rođen 6. travnja 1976. u Osijeku. Diplomirao kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu u klasi prof. Šime Vulasa 2002. godine. Magistrirao na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje u Ljubljani 2007. godine u klasi prof. Jože Baršija. Član Hrvatskog društva likovnih umjetnika Zagreb i Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika.

Hana Lukas Midžić, 1980. rođena u Splitu, 1998. završila gimnaziju i Školu likovnih umjetnosti u Splitu, 1998. upisala kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, 2000. provela studijski semestar na Indiana University of Pennsylvania, 2002. diplomirala kiparstvo u klasi prof. Šime Vulasa na ALU u Zagrebu, 2002. dobitnica je nagrade Zagrebačke banke, postaje član HDLU-a, 2005. postaje član Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika.

Audio vodstvo