I do nothing. I want nothing. I am nothing.

I do nothing. I want nothing. I am nothing.

“Svakoga dana započet ću isti proces pokreta: fokusirano ću promatrati i opažati tijelo u cjelini, pojedine dijelove tijela, senzacije, slike i ideje koje se pojavljuju u svojim tjelesnim mjestima. Zatim ću tražiti vezu između različitih opažanih dijelova tijela, senzacija, slika i ideja koje se u njima pojavljuju te ću se kretati iz onog mjesta koje se nalazi između njih. Onog drugog, drugačijeg, trećeg, neočekivanog, neutvrđenog, prolaznog, nematerijalnog, još neutjelovljenog. Kada se jednom iscrpi ovaj cjelokupni sistem, nastaje prostor imaginacije i konstrukcije novog sistema, novih veza i novih autonomija. Svi zainteresirani pozvani su sudjelovati: sudjelovanje je besplatno i može se odvijati u bilo kojem obliku u kojem sudionik odluči: promatranjem, kretanjem, jednom, više puta ili svakodnevno.”

Rad se odvija u sklopu programa Pogonator – Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade Pogon.