Mala kuharica Sanja

Mala kuharica Sanja

Likovni radioničko-istraživački projekt s djecom kojim nastaje kratki dokumentarni film.

Radionica potiče kod djece stvaranje sadržaja za slikovnicu koju će iscrtati na temu hrane s podtemama što jedu, zašto nešto ne jedu i tko priprema hranu i kako.

Djeca će biti potaknuta da crtežom promišljaju razliku između ideja kako dolazi hrana na tanjur ako je mesna, a kako ako je biljna, tko i kako priprema hranu, te zašto nešto vole ili ne vole jesti. Ideje djeci neće biti sugerirane ni na bilo koji način. Djeca su autori sadržaja ove slikovnice.

Kreiranjem crteža za slikovnicu stvara se nov i inspirativan način učenja o posljedicama koje ljudska ponašanja imaju na svijet koji nas okružuje. Očekivani rezultati su razumijevanje uzroka i posljedica koje pomaže djeci da u svakodnevnom životu odabiru na savjestan i svjestan način, posebno kada se radi o konzumaciji hrane. 

U javnom pozivu za stvaranje crteža se jezičnim definicijama određuju koordinate fokusa o hrani biljnog i životinjskog podrijetla, formirajući zadani okvir uzroka i posljedica prehrambenih navika. Djeci se omogućava likovno promišljanje o hranidbenom procesu koji uključuje zdravstvene, etičke, ekološke i ekonomske parametre. Djecu se motivira na razmišljanje o svim etapama ishrane i utjecaju koji imamo kada odlučujemo što ili tko će se nalaziti na našem dnevnom meniju.

Voditeljice radionice su Marijana Međugorac i Vesna Horvat-Kovačec.

Marijana Međugorac radi u OŠ “Žitnjak” kao profesorica engleskog i njemačkog jezika. Svoj posao smatra izuzetno lijepim, a rad s djecom divnim, oplemenjujućim i iscjeljujućim.

Od stručnih usavršavanja pohađala je program “Imam stav – prevencija korištenja duhana, alkohola I drugih sredstava ovisnosti kod djece i mladih”, seminar “Medijacija – metoda nenasilnog rješavanja sukoba” te radionicu “CARE for teachers” (cultivating awareness and resilience in Education) i dr. Kao veganka društveno je angažirana i aktivna na području prava životinja već 19 godina, kao i na području prava ljudi. Aktivna je članica udruge “Are you Syrious” i “Borders none” koje se zalažu za prava izbjeglica. Svoja životna uvjerenja temelji na pravdi, ravnopravnosti i nediskriminaciji drugih te ih nastoji živjeti koliko je god u njezinoj moći.

Piše i voli poeziju. Ljubiteljica je umjetnosti.

Vesna Horvat-Kovačec tijekom svog rada u OŠ Žitnjak prošla je razne edukacije vezane uz njezin predmet, njemački jezik, prevenciju ovisnosti „Imam stav“, zdravstveni odgoj, medijaciju i građanski odgoj. Trenutno je voditeljica Aktiva društvene grupe predmeta i koordinatorica za Građanski odgoj.