Martina Hrlić Rogić: Jezik kože

Martina Hrlić Rogić: Jezik kože

Koža je najveći organ našeg tijela. Koža čini 70% prašine u našem domaćinstvu. Kroz 28 dana promijenimo cijelu kožu. Koža pamti.

Koža je isto značajna i sveprisutna metafora u hrvatskom jeziku sa širokim spektrom značenja.

20 frazema hrvatskog jezika vezanih uz kožu izvedenih u jednoj koži.

U mojoj koži.

Autorica i izvođačica: Martina Hrlić Rogić
Autor glazbe: Darko Terlević
Oblikovatelj svjetla: Dalibor Fugošić

Predstava je podržana sredstvima Ministarstva kulture i medija.