Marvels and Catastrophes - Plutajući leksikon čuda i katastrofa

Marvels and Catastrophes - Plutajući leksikon čuda i katastrofa

Nova edicija radionice započete u sklopu R-Lab kolegija na Royal Institute of Art u Švedskoj. Radionica je usredotočena na istraživanje različitih vrsta iznenađenja koja možemo očekivati ako i kada se dogodi nešto nepredvidivo. Nije riječ o vodiču za preživljavanje katastrofe, već o kreativnom priručniku za neizvjesne situacije u kojima danas živimo.

Katastrofe demonstriraju ljudsku bespomoćnost u suočavanju s prirodom, ali jednako tako ti tragični događaji mogu iz ljudi izvući ono najbolje i pridonijeti kreiranju kolektivne akcije. Čuda i katastrofe kreću se kroz povijesne i suvremene krajolike, reflektiraju prošlost i sadašnjost društva i bave se ljudima koji su ili će najviše biti pod utjecajem prirodnih sila i klimatskih preokreta.

Prvi dan radionice obuhvaća terensko istraživanje oko rijeke Save, a fokus će mu biti na povezanosti prirodnih sila na vodotocima, otkrivajući ljudske odnose s riječnim tokovima, poplavama i mogućim vodenim putovima. Sudionici radionice će prikupljati predmete, materijale i zapise koji će stvoriti osnovu za kolaborativni plutajući leksikon.

Drugi dan radionice sudionici donose predmete, stvari ili ideje koje žele ponijeti sa sobom u stalno promjenjivu sadašnjost! Grupa R-Lab će razvrstati prikupljene stvari i kategorizirati, dokumentirati, a zatim zajednički organizirati sa svim ostalim materijalima. Vjerojatno već imate nešto savršeno u svojoj dnevnoj sobi ili ormaru. Amulet za zaštitu od zlih duhova, potkovu za sreću, komad gline koji želite oblikovati ili možda ideju koju biste željeli razviti uz pomoć R-Lab tima.

Trećeg dana radionice slijedi kolektivno uređivanje DIY leksikona u tiskanom i fizičkom prostoru Pogona. Leksikon će se temeljiti na materijalima prikupljenim u prva dva dana radionice.

Cilj radionice je zajedničko stvaranje real time Leksikona koji će komentirati transformacije današnjeg prirodnog/životnog okruženja.

Jezik radionice je engleski.

R-Lab je stvoren kao istraživačka platforma koju je osmislio Peter Lang, a fokusirao se na arhitekturu, dizajn, vizualnu umjetnost i urbanu kulturu u okviru programa Royal Institute of Art, Stockholm (Švedska).

R-Lab grupa: Anna Asplind, Ana Barata Martins, Peter Lang, Jérôme Malpel, Bo Pilo, Gerda Persson, Anna Risell, Vesna Salomon i Lea Vene.

Program se izvodi u sklopu Participativne Pogonove sezone 2019. i dio je projekta "Svi za Pogon - Pogon za sve!"  sufinanciranog sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.