Monodisciplina. Fragmenti CirkoBalkane, festivala suvremenog cirkusa

Monodisciplina. Fragmenti CirkoBalkane, festivala suvremenog cirkusa

U 11. godini održavanja i nakon prošlogodišnjeg maratonskog obilježavanja jubilarnih 10 godina rada, ovaj festival suvremenog cirkusa kreće u smjeru kraćeg izvedbenog programa s naglaskom na edukaciji kroz radionice gostujućih umjetnika.

U fokusu u 2023. godini su zračne akrobacije, a festival će, tijekom osam dana radionica i četiri dana izvedbi, predstaviti raznolikost i potencijale zračnih tehnika.

Osim u cirkuskom šatoru program će se odvijati i na zelenim površinama i visinama oko Pogona Jedintvo i Kluba Močvara, a na samom nasipu niknuti će veliki leteći trapez francuske cirkuske škole Turbul. Radionice za profesionalne cirkuske umjetnike i sve koji žele probati ovu tehniku, uvest će nas u ovo izdanje festivala pod nazivom Monodisciplina - fragmenti CirkoBalkane.

Program

srijeda 14.06.2023.

četvrtak 15.06.2023.

petak 16.06.2023.

subota 17.06.2023.

Program radionica

Radionica letećeg trapeza

11. - 16.6. LETEĆA TURNEJA
-profesionalne radionice - prijavi se ovdje.
@ecoledecirqueturbul

Radionica zračnog užeta

15. - 16.6.
Voditelj: Jabber Daniel Bonfil
@circo.nagual

Festival se realizira uz financijsku podršku Mnistarstva kulture i medija RH, Teatroskopa, Grada Zagreba, Zaklade Kultura nova, te u suradnji s Pogonom - Zagrebačkim centrom za nezavisnu kuturu i mlade.