Prostor / vrijeme / zvuk

Prostor / vrijeme / zvuk

Prvi jesenski program u sklopu Participativne sezone fokusira se na interakciju zvuka, videa i teksta.

Interaktivni performans u kojem se isprepliću zvuk, glazba i video u prostoru koji zajedno čine publika i glazbenici. Svaki pojedinac je pozvan utjecati na tok izvedbe manipulacijom videa i teksta koji se prikazuju na platnu i na koje glazbenici improviziraju. Zvuk, video, tekst, publika, glazbenici – sve egzistira zajedno, spontano i nepredvidljivo. Najmanja promjena utječe na cjelinu, sve je fluidno. Što je između tišine i buke? Sve.

Izvođači: Želimir Schauer, Marko Gašparac, Tijana Gojić Topolnik.

 

Program se izvodi u sklopu Participativne Pogonove sezone 2020. i dio je projekta "Svi za Pogon - Pogon za sve!" sufinanciranog sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Povezani sadržaj