Senior

Senior

Koreografska istraživačka praksa

Pozivamo vas na prezentaciju istraživačke koreografske prakse Senior u sklopu rezidencijalnog programa Pogonator u Pogonu Jedinstvo u nedjelju u 14.30 sati.

U okviru rezidencijalnog programa Ana Jelušić i Nina Gojić bavile su se koreografskim istraživanjem praksi tjelesnosti koje vežemo uz odrastanje i tjelesni odgoj. Praksa koju će s vama podijeliti inspirirana je školskim satovima tjelesnog odgoja kojima prilaze s interesom za pražnjenje i preispisivanje sadržaja koji im tradicionalno pripadaju.