Turbina - turbo tribina: Globalna Europa

Turbina - turbo tribina: Globalna Europa

Europa je oduvijek manje kontinent, a više politički koncept. Od zatvorenog bastiona kršćanstva, preko rasističkog imperijalnog centra svijeta do postmodernog administrativnog okvira koji deklarira razvoj i mir.

Aktualne globalne katastrofe nameću Europi da se ponovno iznova osmisli. Postoji li način da to napravi konstruktivno i progresivno razgovaraju profesorica u mirovini, feministkinja i postkolonijalna teoretičarka Biljana Kašić, aktivistkinja i stručnjakinja za migracije i izbjeglištvo Emina Bužinkić i politolog i povjesničar Stevo Đurašković. Moderira Leonard Jurić.

Nakon tribine se u velikoj dvorani održava otvaranje izložbe Riya Min, mladog umjetnika Jana Jafe.

Tribinu organizira Platforma Upgrade, inicijativa organizacija civilnog društva koje su se okupile oko zajedničke ideje promicanja novih, inovativnih te kreativnih interkulturnih i društvenih praksi, s ciljem osnivanja Interkulturnog društvenog centra.

Program podržavaju Grad Zagreb, Gradski ured za kulturu i civilno društvo i Zaklada Kultura nova