Uvod u ekološko vrtlarenje

Uvod u ekološko vrtlarenje

Ova edukacija se bavi osnovama planiranja vrta i vođenja vrtlarskog dnevnika. Naučit ćete što se kada sije i sadi, kako se brinuti o presadnicama te poštivati plodored u vrtu. Nadalje, osvrnut ćemo se i na ekološki pristup štetnicima i korovima te na koji način balansirati ravnotežu u vrtu. Naposljetku, saznat ćete kako osigurati zdravlje biljaka kroz brigu o tlu, pravilnu dohranu prirodnim gnojivima i pripravcima.