Završna konferencija projekta Svi za Pogon - Pogon za sve!

Završna konferencija projekta Svi za Pogon - Pogon za sve!

Konferencija će okupiti stručnjake iz područja kulturnih politika i sudioničkog upravljanja, a predstavit će i rezultate istraživanja o civilno-javnom partnerstvu koje je provedeno u sklopu projekta kojeg Operacija grad provodi u partnerstvu s Pogonom, Gradom Zagrebom i Kurzivom.

Savez udruga Operacija grad je u protekle dvije godine, u suradnji s partnerima: Pogon - Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade, Kurziv i Grad Zagreb, provodila projekt Svi za Pogon - Pogon za sve! sufinanciran od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Projekt ima za cilj unaprijediti postojeći model upravljanja Pogonom uključujući u obrazovne, istraživačke, kulturne i promotivne aktivnosti sve dionike uključene u upravljanje i korištenje ove ustanove koja je prva u Hrvatskoj osnovana na temelju civilno-javnog partnerstva. Tako smo tijekom projekta osmislili i proveli mnoštvo edukativnih programa, surađivali s nizom raznih organizacija, umjetnika, predstavnika javnih ustanova u kulturi, zaposlenika i zaposlenica Grada Zagreba te smo uspješno proveli niz javnih kulturnih i umjetničkih programa kao i analiza te istraživačkih radova. Na ovoj ćemo konferenciji predstaviti rezultate projekta, razgovarati sa stručnjacima u području kulturnih politika i sudioničkog upravljanja te predstaviti rezultate istraživanja o civilno-javnom partnerstvu koje smo proveli u sklopu projekta.

Za prisustvovanje konferenciji će biti potrebno prijaviti se te je nošenje maske obavezno, a sama će konferencija biti prenošena i uživo putem platforme ZOOM. Za sudjelovanje se možete prijaviti na mail operacijagrad@gmail.com.