Završna konferencija projekta Svi za Pogon - Pogon za sve!

Završna konferencija projekta Svi za Pogon - Pogon za sve!

Konferencija će okupiti stručnjake iz područja kulturnih politika i sudioničkog upravljanja, a predstavit će i rezultate istraživanja o civilno-javnom partnerstvu koje je provedeno u sklopu projekta kojeg Operacija grad provodi u partnerstvu s Pogonom, Gradom Zagrebom i Kurzivom.

Savez udruga Operacija grad je u protekle dvije godine, u suradnji s partnerima: Pogon - Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade, Kurziv i Grad Zagreb, provodila projekt Svi za Pogon - Pogon za sve! sufinanciran od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Projekt ima za cilj unaprijediti postojeći model upravljanja Pogonom uključujući u obrazovne, istraživačke, kulturne i promotivne aktivnosti sve dionike uključene u upravljanje i korištenje ove ustanove koja je prva u Hrvatskoj osnovana na temelju civilno-javnog partnerstva. Tako smo tijekom projekta osmislili i proveli mnoštvo edukativnih programa, surađivali s nizom raznih organizacija, umjetnika, predstavnika javnih ustanova u kulturi, zaposlenika i zaposlenica Grada Zagreba te smo uspješno proveli niz javnih kulturnih i umjetničkih programa kao i analiza te istraživačkih radova. Na ovoj ćemo konferenciji predstaviti rezultate projekta, razgovarati sa stručnjacima u području kulturnih politika i sudioničkog upravljanja te predstaviti rezultate istraživanja o civilno-javnom partnerstvu koje smo proveli u sklopu projekta.

Program

  • 11:00-11:15 Otvaranje konferencije, Mirela Travar, Savez udruga Operacija grad, predsjednica
  • 11:15-12:45 Participativno upravljanje i politika kulturnog policy-ja: Teorija i praksa u Khon Kaenu, Tajlandu, predavanje, Frank Fischer, Sveučilište Humboldt, Berlin, Njemačka & Piyapong Boossabong, Sveučilište Chiang Mai, Tajland
  • 12:45-13:00 Pauza
  • 13:00-14:30 Primjeri dobre prakse: Centri Europe, panel
  • Tou Scene, Stavanger (Norveška); Sebastian Waldejer
  • CSA La Tabacalera, Madrid (Španjolska); Luis Calderon
  • Cascina Roccafranca, Torino (Italija); Daniele Maldera
  • Moderira: Janja Sesar, Pogon - Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade
  • 14:30-16:00 Studij slučaja: Analiza modela participativnog upravljanja u kulturi u gradu Zagrebu, panel. Sudjeluju: Davor Mišković, Katarina Pavić, Hana Sirovica, Ana Žuvela. Moderira: Tomislav Domes, SU Klubtura
  • 16:00-16:30 Završne misli, Teodor Celakoski, Savez udruga Operacija grad

Radni jezici konferencije su hrvatski i engleski.

Konferencija se odvija u sklopu projekta Svi za Pogon - Pogon za sve! koji provodi Savez udruga Operacija grad u partnerstvu s Pogonom - Zagrebačkim centrom za nezavisnu kulturu i mlade, Kurzivom i Gradom Zagrebom. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Saveza udruga Operacija grad.

Za prisustvovanje konferenciji će biti potrebno prijaviti se te je nošenje maske obavezno, a sama će konferencija biti prenošena i uživo putem platforme ZOOM. Za sudjelovanje se možete prijaviti na mail operacijagrad@gmail.com.