Jačanje kapaciteta

Pogon je posvećen osnaživanju kapaciteta umjetnika i organizacija iz područja nezavisne kulture i mladih za proizvodnju i diseminaciju njihovih radova. Provodimo i programe neformalne edukacije usmjerene na pojedince aktivne u kulturnom polju te se uključujemo ili sami provodimo projekte koji promoviraju inovativni institucionalni model civilno-javnog partnerstva u kulturi.