Katerina Duda

Katerina Duda (1989.) završila je studij animiranog filma i novih medija na Akademiji likovnih umjetnosti (2015.), a 2014. godine diplomirala je sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

U umjetničkom radu polazi od tema grada i gradskih prostora, od
propitivanja memorije prostora do aktualnih pitanja karakterističnih za
pojedino mjesto, njihove aktivacije bilo intervencijom, pokretom ili
uključivanjem samih korisnika prostora u proces rada. U posljednje
vrijeme istražuje kako turizam utječe na grad i lokalno stanovništvo.
Sudjelovala je na nekoliko skupnih izložbi, projekata i razmjena. Kao
Pogonova rezidentica boravi u Solitudeu između listopada 2015. i
siječnja 2016. godine.