Ursula Achternkamp

Ursula Achternkamp (1975., Rheine, DE) studirala je na Akademiji likovnih umjetnosti u Münsteru i na École Supérieure des Beaux-Arts u Ženevi. Osim što se bavi umjetničkim radom, surađivala je s fondacijom Bauhaus Dessau te sudjelovala na nekoliko projekata-izložbi kao što su: kuriranje stalnog postava Bauhaus-Settlement Dessau-Törten u Konsum Building-u Waltera Gropiusa, bila je dio kustoskog tima Archilab Europe – Strategic Architecture (suradnja Bauhaus Dessau s FRAC centrom, Orléans, Francuska), te rad na International Building Exhibition IBA Urban Redevelopment Saxony-Anhalt ‘Less is Future’. Svoje radove izlagala je na grupnim i samostalnim izložbama u Češkoj, Belgiji, Francuskoj, Njemačkoj, Latviji i Švicarskoj.

Sudjelovala je na jednogodišnjem, međunarodnom i interdisciplinarnom programu Bauhaus-Kolleg EU-Urbanism (2006-07) gdje se bavila posljedicama koje manifestacije europskih gradova kulture ostavljaju na gradove-domaćine (istraživanje u Luksemburdu (LU) i Sibiu (RU) 2007. godine). Također, sudjelovala je na umjetničkoj rezidenciji pri Nomadic Villageu u organizaciji Klaus Mähring sa ISIS Arts/ County Durham (GB) i AIR u Havelbergu (D) i u Roji (LV). Tijekom 2011. i 2012. godine bila je rezidentica Akademie Schloss Solitude u području arhitekture, a 2012. i 2013. gošća na međunarodnom ljetnom programu u Raketenstation Hombroich (Njemačka).

Surađivala je s Holgerom Heubnerom, Helmutom Krausom i Jürgenom Willinghöferom djelujući kao filozofski poljoprivrednici – Die Philosophischen Bauern; s Niklasom Nitzschkeom na razvoju i slijetanju NLO-a u okviru CULBURB (Cultural Accupuncture Treatment for Suburb) Centra za Arhitekturu srednje Europe u Pragu; sa Stefanom Gruberom i Klausom Fischedickom koji djeluju kao C’mon C’mmons te s Verenom Hahn i Katrin Schlitt s kojima je pokrenula Institut Nid-de-Poule.

Dobitnica je nagrada Prix 2006 de la Fondation Gertrude Hirzel, Prix Neumann de la Ville de Genève 2004 te Förderpreis of the Art Academy Münster u 2001.

Na rezidencijalnom boravku u Zagrebu boravi tijekom 2013. godine.