Aktivnosti

Aktivnosti

Pogon je u sklopu projekta provodio dvije glavne aktivnosti: Jedinstvenu vrtnu zabavu i Participativnu Pogonovu sezonu.

Kroz projekt Svi za Pogon - Pogon za sve! realizirali smo radionicu za organizacije civilnog društva o sudioničkom upravljanju u perspektivi kontinuirane transformacije kulturnog polja, javnu kampanju koja promiče model civilno-javnog partnerstva, konferenciju o primjerima dobre prakse civilno-javnih partnerstava u EU i šire, radionicu pripreme i provedbe participativnih kulturnih i umjetničkih programa u kontekstu institucija koje implementiraju model sudioničkog upravljanja, mapiranje i analizu potreba korisnika Pogona u svrhu unaprjeđenja modela upravljanja institucijom, analizu različitih modela participativnog upravljanja u kulturi u gradu Zagrebu te Participativnu Pogonovu sezonu i Jedinstvenu vrtnu zabavu.

 Participativna Pogonova sezona

Participativna Pogonova sezona uključila je organizacije civilnog društva i građane u programiranje kulturno-umjetničkih sadržaja u Pogonu. Također svrha projekta je ciljane skupine uključiti u istraživačke, obrazovne, kulturne i umjetničke te promotivne aktivnosti te će ih se tako osnažiti za procese planiranja, programiranja i provedbe civilno-javnog partnerstva u kulturi. Projekt unaprjeđuje model participativnog upravljanja kulturnim ustanovama u koji su uključena tijela javne vlasti, org. civilnog društva i lokalna zajednica na postojećem modelu koji je prepoznat kao primjer dobre prakse na lokalnoj i europskoj razini. U nastavku pogledajte programe realizirane u sklopu Participativne Pogonove sezone:

2019

Tin Dožić i Luana Lojić: Panacea /( pjesme i napitak

Teuta Gatolin i Iva Korenčić: Raštimavanje / Fantazme

Filip Borelli: M24

LOFT: ID That We Need – Indeed?

Marvels and Catastrophes - Plutajući leksikon čuda i katastrofa

2020

Gastritis Theatar: Meet me at the Fashion Show

Tricycle Trauma: Jeka mračnog cirkusa

Antonio Pošćić i Gordan Kreković: Anastatica

Lab Personnel: Synth Jam

Želimir Schauer: Prostor / vrijeme / zvuk

Ivana Papić: Berlin, obećani grad - izvještaj iz call centra

Jedinstvena vrtna zabava

Jedinstvena vrtna zabava je manifestacija otvorena za javnost, bez naplate, niz kulturno-društvenih sadržaja namijenjenih stanovnicima Trnja ali i ostaloj zainteresiranoj publici. Program se ostvaruje kao suradnja Pogona i udruga koje realiziraju svoje programe u bivšoj tvornici Jedinstvo, a sastoji se od radionica, društvenih igara, nastupa glazbenika, prezentacija i retro vinil plesnjaka za stare i mlade. Cilj je pružiti priliku stanovnicima Trnja da sudjeluju u manifestaciji koju će doživjeti kao svoju te im približiti program i viziju Pogona, kroz izravno sudjelovanje u kulturno-umjetničkim i društvenim aktivnostima.
Jedinstvena vrtna zabava uključuje i proširuje misiju i viziju projekta Svi za Pogon - Pogon za sve!

Jedinstvena vrtna zabava 2019: Zdenka Kovačiček & Greenhouse Blues Band

Jedinstvena vrtna zabava 2020: Jonathan

Participativna Pogonova sezona i Jedinstvena vrtna zabava 2019. i 2020.

Analiza različitih modela participativnog upravljanja u kulturi u gradu Zagrebu

Publikacije

U sklopu projekta Svi za Pogon - Pogon za sve! objavili smo dvije publikacije: "Trasiranje puta novim modelima upravljanja: uspjesi u limbu asimetričnih partnerstava" i "Studij slučaja: Praksa bez pravnog okvira - Analiza modela sudioničkog upravljanja u šest kulturnih centara Grada Zagreba".

Konferencija o participativnom upravljanju (u kulturi)

Konferencija je okupila domaće i inozemne stručnjake i praktičare iz područja kulturnih politika i sudioničkog upravljanja, a predstavili smo i rezultate najnovijeg istraživanja o civilno-javnom partnerstvu koje je provedeno u sklopu projekta.

Rezime konferencije dostupan je putem linka.