Kontakt

Kontakt

Za više informacija o projektu "Svi za Pogon - Pogon za sve!" javite se

Matei Munitić Mihovilović - koordinatorici aktivnosti Pogona

e: matea.mm@pogon.hr

m: 091 468 2464

Idi Jagar - asistentici za provedbu aktivnosti Pogona 

e: ida.jagar@pogon.hr

m: 098 1681 330