Model

Model

Kroz aktivnosti projekta "Svi za Pogon - Pogon za sve!" radili smo na unaprjeđenju modela participativnog upravljanja kulturnim ustanovama u koji su uključena tijela javne vlasti, org. civilnog društva i lokalna zajednica na postojećem modelu koji je prepoznat kao primjer dobre prakse na lokalnoj i europskoj razini. Ulaganje sredstava EU u projekt doprinio je promociji razvoja novih oblika/tipova sudioničkog upravljanja razvijenih u suradnji s korisnicima i u odnosu na njihove neposredne potrebe.

Model civilno-javnog partnerstva u kulturi razvija se u Hrvatskoj od ranih 2000-ih godina. Godine 2005. su kulturne i organizacije mladih počele zagovarati za prostor za rad i produkciju kulturnih i umjetničkih sadržaja što je 2008. godine dovelo do osnivanja Pogona, koji predstavlja prototip novog institucionalnog formata u kulturi u Hrvatskoj, zasnovan na horizontalnoj strukturi i dijeljenim odgovornostima. Takav pristup, u kojem institucijom su-upravljaju jedinica lokalne samouprave i civilno društvo, pokazao se kao jednim od najvažnijih pristupa upravljanju u kulturi u gradovima koji žele inovirati i osigurati dobrobit svojih građana.