Model

Model

Projekt Svi za Pogon - Pogon za sve! ima za cilj unaprijediti postojeći model upravljanja Pogonom uključujući u obrazovne, istraživačke, kulturne i promotivne aktivnosti sve one koji Pogonom upravljaju i/ili ga koriste. Suradnja organizacija civilnog društva, zaposlenika lokalne samouprave i kulturnih ustanova te građana kao su-kreatora i konzumenata kulturnih i umjetničkih programa, usmjerena je na pomno sagledavanje postojećeg modela upravljanja, testiranje njegove nadogradnje te edukaciju o primjerima dobre prakse na temelju vlastitih i europskih iskustava.

Model civilno-javnog partnerstva u kulturi razvija se u Hrvatskoj od ranih 2000-ih godina. Godine 2005. su kulturne i organizacije mladih počele zagovarati za prostor za rad i produkciju kulturnih i umjetničkih sadržaja što je 2008. godine dovelo do osnivanja Pogona, koji predstavlja prototip novog institucionalnog formata u kulturi u Hrvatskoj, zasnovan na horizontalnoj strukturi i dijeljenim odgovornostima. Takav pristup, u kojem institucijom su-upravljaju jedinica lokalne samouprave i civilno društvo, pokazao se kao jednim od najvažnijih pristupa upravljanju u kulturi u gradovima koji žele inovirati i osigurati dobrobit svojih građana.

Projekt "Svi za Pogon - Pogon za sve!" unaprjeđuje model participativnog upravljanja kulturnim ustanovama u koji su uključena tijela javne vlasti, org. civilnog društva i lokalna zajednica na postojećem modelu koji je prepoznat kao primjer dobre prakse na lokalnoj i europskoj razini. Ulaganje sredstava EU u projekt doprinosi promociji razvoja novih oblika/tipova sudioničkog upravljanja razvijenih u suradnji s korisnicima i u odnosu na njihove neposredne potrebe.