Partneri

Partneri

Nositelj projekta "Svi za Pogon - Pogon za sve!" je Savez udruga Operacija grad, a uz Pogon, na projektu kao partneri sudjelovali su Grad Zagreb i Kurziv - Platforma za pitanja kulture, medija i društva.

Operacija grad (bivši Savez za centar za nezavisnu kulturu i mlade – SZC) je osnovana s ciljem poticanja razvoja nezavisne kulture te samoorganiziranog djelovanja mladih, a što ostvaruje kroz organiziranje kulturnih programa i manifestacija, javnih rasprava, edukacijskih i istraživačkih programa te kroz izdavanje publikacija. Kroz svoje aktivnosti Operacija grad okuplja organizacije i pojedince (umjetnike, kulturne djelatnike, mlade aktiviste, stručnjake i sl.). Aktivnosti Operacije grad do 2009. godine prvenstveno su bile usmjerene uspostavljanju POGONa – Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade. Nakon njegovog osnivanja Operacija grad svoje aktivnosti organizira kroz tri fokusa, i to:

  • umrežavanje i zajedničko javno djelovanje organizacija nezavisne kulture i mladih,
  • praćenje lokalnih javnih politika i suradnju s lokalnom upravom,
  • akumulaciju i transfer znanja.

www.operacijagrad.net

Kurziv - Platforma za pitanja kulture, medija i društva kao svoj centralni projekt vodi portal Kulturpunkt, ključni medij za prezentaciju i analizu suvremene kulturno-umjetničke produkcije, a sustavno se bavi temom novih modela upravljanja i građanske participacije. Razvija edukacijski program u polju suvremene kulture i umjetnosti te dokumentira prakse i djelovanja nezavisne kulture.

www.kulturpunkt.hr

Grad Zagreb, kao prvi JLRS koji je osnovao ustanovu u kulturi temeljem civilno-javnog partnerstva, ima dugogodišnje iskustvo u civilno-javnom partnerstvu, a koje će se putem ovog projekta dalje unaprjeđivati i razvijati. Važnost civilno-javnog partnerstva je Grad Zagreb istaknuo i u svojoj Strategiji kulturnog razvitka 2015. - 2022. godine postavivši kao prioritetni cilj razvoj modela civilno-javnog partnerstva i osnivanje društveno-kulturnih centara. Grad Zagreb i Savez udruga Operacija grad nadgledaju rad Pogona, donose važne odluke o djelatnostima i razvoju centra, daju suglasnost na temeljne dokumente i druge akte. Grad će sudjelovati u istraživačkim, edukacijskim i promotivnim aktivnostima, uz aktivan angažman Ureda za kulturu i Ureda za EU fondove.

www.zagreb.hr