Rekonstrukcija Pogona Jedinstvo

Rekonstrukcija Pogona Jedinstvo

U suradnji s Gradom Zagrebom kao investitorom i nositeljem projekta te uz potporu Ministarstva kulture, pripremili smo projekt rekonstrukcije bivše tvornice u kulturni, kreativni i društveni centar. Iako projekt nije realiziran, vidimo ga kao važan doprinos vizioniranju društvenih prostora.

Pogon se nalazi u bivšoj tvornici pumpi Jedinstvo koja se smjestila na Trnjanskom nasipu kraj rijeke Save, u najstarijem dijelu Trnja - Starom Trnju. Tvornica je 1990. zatvorena i napuštena, a tijekom godina počinje se koristiti za kulturno-umjetničke sadržaje. Danas je koriste Pogon, Klub Močvara i Kuća ekstremnog kazališta (DB Indoš) te je postala važno mjesto kulture grada. Zgradu u kojoj djelujemo nužno je rekonstruirati, a u suradnji s Gradom Zagrebom kao investitorom i nositeljem projekta te uz potporu Ministarstva kulture, pripremili smo projekt rekonstrukcije koji, iako nije realiziran, predstavlja jedno od mogućih rješenja za unaprijeđenje prostora Jedinstva.

Kroz rekonstrukciju, plan je bio stvoriti suvremenu infrastrukturu, novo mjesto društvenog okupljanja i ponuditi novi sadržaji koji će pridonijeti revitalizaciji Trnja, odnosno područja uz Savu. Autori projekta rekonstrukcije su Dinko Peračić i Miranda Veljačić iz Poduzeća za projektiranje i konzalting u graditeljstvu ARP d.o.o. Građevinska dozvola ishođena je u ožujku 2017. godine, a potom se izradio i izvedbeni projekt. Regionalni multifunkcijski centar Pogon Jedinstvo prijavljen je na EU fond Integrirana teritorijalna ulaganja, koji potiče revitalizaciju grada kroz obnovu tzv. „brownfielda” na kojem nije ostvario dovoljno sredstva za cijelokupnu rekonstrukciju.

Unatoč tome što rekonstrukcija nike realizirana, Pogon i dalje sustavno ulaže u male i velike popravke zgrade ne bi li unaprijedio postojeći prostor u iščekivanju novog cijelovitog riješenja.