The Melting Pot

The Melting Pot

Pogon je partner na novom Erasmus+ projektu “The Melting Pot” koji okuplja organizacije mladih i institucije u kulturi iz Hrvatske, Srbije i Sjeverne Makedonije.

U projektu sudjeluju tri mreže organizacija mladih - Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada (NAPOR), Mreža mladih Hrvatske i Sojuz za omladinska rabota Skopje te tri kulturne institucije Pogon - zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade, Galerija Matice Srpske i Opštinsko ustanovu muzej na grad Negotino, s ciljem približavanja djelovanja kulturnih institucija mladim ljudima kroz programe obrazovanja i uključivanja mladih u djelovanje kulturnih institucija. Cilj projekta je razvoj metoda i alata za rad sa mladima unutar kulturnih institucija te uspostavljanje šire intersektorske suradnje, kako u Hrvatskoj tako i u regiji. Ciljevi partnerstva su povećati vidljivost i prepoznatljivost rada s mladima u kulturnim institucijama i općenito na lokalnoj, nacionalnoj, regionalnoj i europskoj razini te također poboljšati kvalitetu rada sa mladima unutar kulturnih institucija kroz kreiranje kreativnih i inovativnih metoda integriranja mladih u programe kulturnih institucija.

Projekt je sufinanciran iz Erasmus+ programa. 

U svrhu poboljšanja kvalitete rada s mladima na popratnim progamima koji se nadograđuju na umjetničke programe koji se održavaju u Pogonu - Zagrebačkom centru za nezavisnu kulturu i mlade suradnica Ida Jagar prisustvovala je, uz podršku Agencije za mobilnost i programe Europske Unije, na treningu "The Power of Non Formal Education" od 8. do 13.travnja u Santaremu, Portugal. U sklopu treninga stekla je konkretna znanja o organizaciji rada s mladima na popratnim edukacijskim programima, alate potrebne za poboljšanje komunikacije s mladima i znanje o specifičnim aktivnostima koje su se počele primjenjivati u provedbi i na sesijama sa mladima u sklopu Erasmus + projekta "The Melting Pot". Znanja i vještine stečene na treningu pomoći će organizaciji u razvoju daljnjih potencijalnih suradnji i programa za aktivnije uključivanje mladih sukladno mogućnostima.

Jedan od rezultata projekta je publikacija MELTING POT u radu s mladima i kulturnim institucijama koju možete preuzeti ovdje.