Posebni uvjeti korištenja

Korištenje dvorane uključuje

 • opisani prostor s opremom;
 • troškovi struje, vode, komunalija itd.;
 • troškovi voditelja;
 • troškovi čišćenja (prije ulaska u prostor i po završetku programa)

Korisnik je dužan, u dogovoru s Pogonom, osigurati sredstva za sve ostalo potrebno za realizaciju određenog programa.

Opremom mogu rukovati  zaposlenici Pogona i korisnikovi tehničari, ali samo ako zadovoljavaju sljedeća dva zahtjeva: (a) da su profesionalci s iskustvom rukovanja takvom opremom, (b) da su upoznati/informirani o tehničkim specifikacijama prostora i opreme kojom Centar raspolaže, odnosno opreme koja je potrebna za realizaciju programa.

U slučaju oštećenja prostora ili opreme nastalog krivnjom korisnika, korisnik se obavezuje nadoknaditi štetu za slučajeve ili u udjelu kojem ona nije pokrivena osiguranjem.

Glasna glazba mora se ugasiti najkasnije do ponoći zbog nedostatka adekvatne zvučne izolacije koja bi spriječila prodor buke izvan dvorane.

Pri dogovoru oko termina korištenja dvorane vodit će se računa i o usklađivanju s programom u Velikoj dvorani.

Organizator/korisnik je obavezan prijaviti javni program svim nadležnim službama, ovisno o vrsti programa, a u skladu s propisima (policija, ZAMP, vatrogasci itd.), npr. obrazac za prijavu javnog okupljanja

Korištenje dvorane, odnosno usluge realizacije programa se ne naplaćuju. 

Kada je moguće zatražiti rezervaciju prostora?

Javni programi:

 • zahtjev za rezervaciju: što ranije
 • najranija potvrda rezervacije: 18 mjeseci prije realizacije
 • najkasnija potvrda rezervacije: 15. u mjesecu koji prethodi mjesecu realizacije

Radionice i skupovi:

 • zahtjev za rezervaciju: što ranije
 • najranija potvrda rezervacije: 12 mjeseci prije realizacije
 • najkasnija potvrda rezervacije: 15 dana prije realizacije

Radno-produkcijski programi:

 • zahtjev za rezervaciju: što ranije
 • najranija potvrda rezervacije: 3 mjeseca prije realizacije
 • najkasnija potvrda rezervacije: 15 dana prije realizacije

Radno-produkcijski izvedbeni programi i umjetnička istraživanja (Pogonator):

 • zahtjev za rezervaciju: isključivo prema objavljenom pozivu – jednom godišnje / lipanj-srpanj
 • potvrda rezervacije: nakon objave Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba i Ministarstva kulture i medija

Struktura i trajanje termina: javni programi, skupovi i radionice

Dodijeljeni termin se dijeli na:

 • programski dio – veći dio ukupnog termina
 • tehnički dio (postavljanje/rastavljanje)

te će na taj način biti i dogovarani.

Trajanje termina

Organizator / korisnik mora osigurati najmanje jedan dan za demontažu nakon završetka javnog programa. Ovisno o raspoloživosti termina, može se dogovoriti produljenje termina za postavljanje / rastavljanje, a što se potvrđuje najranije u prethodnom tjednu. Korištenje prostora u okviru zadanih ograničenja je besplatno (osim za programe koji imaju ugostiteljsku djelatnost na koje se primjenjuju posebna pravila).

Korisnik može, isključivo za javne programe, zatražiti dulji besplatni termin, ali samo ako postoji relevantna potreba koju treba jasno obrazložiti.

Pojedini tipovi programa mogu dobiti prostor na korištenje kako slijedi:

 • festivali (pri čemu se ukupni ili veći dio festivalskog programa odvija u Velikoj dvorani): do 21 dan
 • izložbeni programi:  samostalni: 2-3 dana za postavljanje + do 5 dana javnog programa + 1 dan za rastavljanje; skupni: 4-5 dana za postavljanje + do 10 dana javnog programa + 2 dana za rastavljanje   
 • pojedinačni izvedbeni programi: 3 dana za produkciju (postavljanje i probe) + do 3 dana izvedbi + 1 dan za rastavljanje. Iznimno, za programe koji se provode u sklopu Pogonatora, trajanje termina je definirano javnim pozivom.   
 • konferencije, skupovi: 1 dan za postavljanje + do 4 dana programa + 1 dan za rastavljanje
 • muzički programi (koncerti): 1 dan za postavljanje + do 2 dana programa (više od toga je festival) + 1 dan za rastavljanje
 • obrazovni programi (radionice i slični programi otvoreni za javnost): do 5 dana
 • ostala događanja: do 4 dana

Uskraćivanje mogućnosti korištenja

U slučajevima otkazivanja termina koji je već potvrđen i/ili ugovoren (osim u slučaju više sile, tj. osim u slučaju nastupa objektivnih okolnosti na koje se ne može utjecati) te u slučajevima grubog kršenja ugovornih obaveza, Pogon zadržava pravo uskraćivanja mogućnosti daljnjeg korištenja prostora na rok od najdulje godinu dana, o čemu odlučuje ravnatelj prema preporukama Programskog savjeta.

Imaš pitanje?

Za sva pitanja i nedoumice glede korištenja Male dvorane javi se voditelju Pogona Jedinstvo Luki Antiću na voditelj.jedinstva@pogon.hr ili 091 611 0155.