Posebni uvjeti korištenja

Korištenje Velike Dvorane Jedinstvo uključuje:

 • opisani prostor s opremom
 • troškove struje, vode, komunalija itd.
 • troškovi Voditelja Jedinstva
 • troškovi čišćenja (prije ulaska u prostor i po završetku programa).

Korisnik je dužan, u dogovoru s Pogonom, osigurati sve ostalo potrebno za realizaciju određenog programa.

Opremom mogu rukovati zaposlenici Pogona i korisnikovi tehničari, ali samo ako zadovoljavaju jedan od slijedeća dva zahtjeva:

 • da su profesionalci s iskustvom rukovanja takvom opremom, ili
 • da su prošli tečaj rukovanja opremom kojeg je organizirao Pogon.

U slučaju oštećenja prostora ili opreme nastalog krivnjom korisnika, korisnik se obavezuje nadoknaditi štetu za slučajeve ili u udjelu kojem ona nije pokrivena osiguranjem.

Glasni glazbeni program (koncert) 

S obzirom na to da zvučna izolacija nije dovoljna da spriječi prodor buke izvan dvorane, organizator preuzima odgovornost za mogući prekid programa od strane policije, a uslijed mogućih pritužbi okolnih stanara na buku. Ujedno je bitno napomenuti da ovaj tip programa mora završiti najkasnije do 00:30h.

Pri dogovoru oko termina korištenja dvorane, a s obzirom na to radi li se o tzv. “tihim” (npr. predstave) ili “glasnim” (npr. koncerti) programima, vodit će se računa i o usklađivanju s programskim planovima susjeda s kojima dijelimo zgradu Jedinstva. Za tzv. “tihe” programe vrijeme kada možemo garantirati tišinu je između 19h i 21:30h, uz pravovremeni dogovor sa klubom Močvara.

Organizator/korisnik je obavezan prijaviti javni program svim nadležnim službama, ovisno o vrsti programa, a u skladu s propisima (policija, ZAMP, vatrogasci itd.), npr. obrazac za prijavu javnog okupljanja

Organizator/korisnik je obavezan osigurati dovoljan broj redara u skladu sa standardima.

Dvoranu je moguće rezervirati samo za jednokratna događanja (jedno ili više njih). Stalne termine (npr. svaki četvrtak tijekom nekoliko mjeseci) nije moguće rezervirati.

U dvorani trenutno nije moguće organizirati stalnu ugostiteljsku djelatnost (šank). Za pojedine programe organizator / korisnik, ukoliko želi, treba sam organizirati privremeni šank, u skladu s propisima (potrebno je poduzeće koje inače obavlja ugostiteljsku djelatnost te prijava Sanitarnoj inspekciji) te pribaviti svu potrebnu opremu (frižideri, točionici i sl.).

Korištenje dvorane, odnosno usluge realizacije programa se ne naplaćuju, osim u slučajevima kada korisnik organizira privremenu ugostiteljsku djelatnost (šank) i to s obzirom na konačni broj posjetitelja na događaju i u slučajevima kada termin prelazi propisanu strukturu i trajanje termina.

Kada je moguće zatražiti rezervaciju prostora?

Javni programi:

 • zahtjev za rezervaciju: što ranije
 • najranija potvrda rezervacije: 18 mjeseci prije realizacije
 • najkasnija potvrda rezervacije: 15. u mjesecu koji prethodi realizaciji

Radionice i skupovi:

 • zahtjev za rezervaciju: što ranije
 • najranija potvrda rezervacije: 2 mjeseca prije realizacije
 • najkasnija potvrda rezervacije: 15 dana prije realizacije

Radno-produkcijski plesni i kazališni programi i umjetnička istraživanja (Pogonator):

 • zahtjev za rezervaciju: isključivo prema objavljenom pozivu – jednom godišnje početkom sprpnja
 • potvrda rezervacije: nakon objave Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba i Ministarstva kulture 

Radno-produkcijski programi:

 • zahtjev za rezervaciju: što ranije
 • najranija potvrda rezervacije: 2 tjedna prije realizacije
 • najkasnija potvrda rezervacije: 2 dana prije realizacije

Uskraćivanje mogućnosti korištenja

U slučajevima otkazivanja termina koji je već potvrđen i/ili ugovoren (osim u slučaju više sile, tj. osim u slučaju nastupa objektivnih okolnosti na koje se ne može utjecati) te u slučajevima grubog kršenja ugovornih obaveza, Pogon zadržava pravo uskraćivanja mogućnosti daljnjeg korištenja prostora na rok od najdulje godinu dana, o čemu odlučuje ravnatelj prema preporukama Programskog savjeta

Struktura i trajanje termina: javni programi, skupovi i radionice

Dodijeljeni termin se dijeli na:

 • programski dio – veći dio ukupnog termina
 • tehnički dio (postavljanje/rastavljanje)

te će na taj načni biti i dogovarani, upisivani u kalendar korištenja te definirani ugovorom.

Trajanje termina

Rastavljanje može trajati najdulje do 16.00 sati dan nakon završetka javnog programa / događanja (osim nedjeljom). Ovisno o raspoloživosti termina, može se dogovoriti produljenje termina za postavljanje / rastavljanje, a što se potvrđuje najranije u prethodnom tjednu. Korištenje prostora u okviru zadanih ograničenja je besplatno (osim za programe koji imaju ugostiteljsku djelatnost na koje se primjenjuju posebna pravila).

Korisnik može, isključivo za javne programe, zatražiti dulji besplatni termin, ali samo ako postoji relevantna potreba koju treba jasno obrazložiti.

Izvanredno, ukoliko ima dovoljno termina, moguće je dogovoriti i dulje korištenje bez posebnog razloga, s tim da se u tom slučaju dodatni termini plaćaju.

Pojedini tipovi programa mogu dobiti prostor na korištenje kako slijedi:

 • festivali (pri čemu se ukupni ili veći dio festivalskog programa odvija u Veliko dvorani): do 21 dan
 • kompleksni kontinuirani programi (raznoliki sadržaji s javnim događajima najmanje svaki drugi dan): do 15 dana
 • izložbe (uglavnom samostalne): do 4,5 dana
 • pojedinačne predstave: 1,5 dana za postavljanje + 1 dan proba + do maksimalno 7 dana izvedbi
 • konferencije, skupovi: 1,5 dana postavljanja + do maksimalno 4 dana programa
 • muzički programi (koncerti, partiji): 1,5 dana postavljanja + do maksimalno 3 dana programa (više od toga je festival)
 • ostala događanja: 1,5 dana postavljanja + maksimalno 3 dana programa
 • radionice i slični programi otvoreni za javnost: 1,5 dana postavljanja + maksimalno 4 dana programa

Odabir programa i trajanje termina

Besplatni radno-produkcijski termini u Velikoj dvorani dodjeljuju se za produkciju i izvedbu kazališnih i plesnih predstava te za umjetnička istraživanja (Pogonator) isključivo putem javnog poziva (početkom srpnja).

Termini za produkciju predstava određuju se u sljedećim okvirnim razdobljima:

 • 5. siječnja – 5. veljače
 • 20. kolovoza – 15. rujna

Termini za umjetnička istraživanja određuju se u sljedećem razdoblju:

 • 27. lipnja – 20. srpnja

Odabir programa predlaže Programski savjet. Nakon donošenja konačne odluke Voditelj Jedinstva dogovara precizne termine korištenja, pri čemu se definira (a) pripremni dio produkcije (rad bez punog tehničkog postava), (b) završna faza produkcije (rad u punom tehničkom postavu) i (c) izvedbe.

Za povremeno i kraće korištenje velike dvorane Jedinstva za radno-produkcijske potrebe svih djelatnosti moguće je korištenje Velike dvorane, ali uz najraniju potvrdu 2 tjedna prije realizacije termina.

Ograničenje termina za pojedine programe: do 20 besplatnih termina (dana), najviše 6 sati dnevno.

Uvjeti:
javna izvedba / prikazivanje / izlaganje u Jedinstvu 

 

Imaš pitanje?

Za sva pitanja i nedoumice glede korištenja Velike dvorane te eventualnoj naplati korištenja javi se voditelju Pogona Jedinstvo Luki Antiću na voditelj.jedinstva@pogon.hr ili 091 611 0155