Novi članovi Pogonovog tima

Novi članovi Pogonovog tima

Od početka veljače Pogonovom timu se pridružuju 3 nova člana koji će biti angažirani na provedbi projekta Svi za Pogon - Pogon za sve!

Za voditeljicu-koordinatoricu programskih aktivnosti odabrana je Ida Jagar, magistra engleskog jezika i književnosti te magistra španjolskog jezika i književnosti. Ida će u sklopu projekta "Svi za Pogon - Pogon za sve!" raditi kao asistentica za provedbu aktivnosti Pogona. Njena zaduženja uključivat će objave javnih poziva, zaprimanje prijava, razradu programa zajedno s izvoditeljima programa, asistenciju u realizaciji programa, promidžbu Pogonovih aktivnosti, kao i čitavog Projekta.

Za voditelja-koordinatora tehnike odabran je Filip Pacak, prvostupnik audio produkcije. Filip će sudjelovati u provedbi aktivnosti projekta "Svi za Pogon - Pogon za sve!" kao asistent za tehničku realizaciju programa Pogona. Njegova zaduženja uključivat će provedbu "Radionice pripreme i provedbe participativnih kulturnih i umjetničkih programa", pripremu i provedbu kulturnih i umjetničkih programa, komunikaciju s izvoditeljima programa, predlaganje tehničke realizacije programa, postavljanje i održavanje prostora te osiguravanje ostalih tehničkih preduvjeta za realizaciju programa.

Za tajnicu-administrativnu referenticu odabrana je Sanja Akrap Luque, diplomirana ekonomistica (VSS), smjer Međunarodna razmjena. Sanja će u Pogonu voditi brigu o tajničkim i administrativnim poslovima Pogona, vođenju ureda, koordinaciji komunikacije Pogona sa strankama, pripremi dopisa i korespondenciji s poslovnim suradnicima prema uputama ravnateljice, vođenju kadrovske evidencije Pogona, administrativnim poslovima iz svog djelokruga rada. Također, u sklopu projekta "Svi za Pogon - Pogon za sve!", bit će zadužena za pripremu sve financijske i ostale dokumentacije Pogona potrebne za redovito izvještavanje i provedbu Projekta.

Kandidati su odabrani na temelju ocjena tročlane komisije koja je procjenjivala njihovo obrazovanje, dosadašnje iskustvo u obavljanju sličnih poslova, motivaciju za rad, znanje te područje rada.

Povezani sadržaj