Opis

Opis

Dvorana se nalazi u sjedištu Pogona, u Mislavovoj 11.

Prije svega je namijenjena za radionice, okrugle stolove, tribine, predavanja, ali i druge oblike javnih i zatvorenih događanja (sastanci i sl.). Moguće ju je podijeliti na dva dijela koji se, prema potrebi i mogućnostima, mogu koristiti kao cjelina ili odvojeno. U dvorani se nalaze dva konferencijska stola srednje veličine te 40 stolica. Zbog tehničkih uvjeta i osnovne namjene korištenja, prostor se ne može koristiti za programe koji uključuju fizičke aktivnosti poput vježbanja, plesa i slično.