Obavijest o rezultatima Natječaja za radno mjesto tajnik/-ica – administrativni/-a referent/-ica/-ica

Temeljem članka 27, stavka 2 Statuta, članka 11 Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Pogona i Odluke ravnateljice Centra od 12.10.2020. godine, URBROJ: 2402-6014/01-20-1, objavljujemo obavijest o rezultatima Natječaja za radno mjesto tajnik/-ica – administrativni/-a referent/-ica/-ica.

Temeljem Natječaja za radno mjesto tajnik/-ica – administrativni/-a referent/-ica, -jedan izvršitelj na određeno vrijeme, puno radno vrijeme, objavljenog 02.09.2020. na mrežnim stranicama Centra, na stranicama HZZZ-a i na portalu Moj Posao, obavještavamo da je donesena konačna odluka o izboru kandidata. Kandidati koji su ispunili sve propisane uvjete iz Natječaja i čije su prijave bile potpune i pravodobne, pozvani su na testiranje i razgovor s Povjerenstvom za provedbu Natječaja. Ravnateljica Centra je na prijedlog Povjerenstva donijela Odluku o odabiru slijedećeg kandidata za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme: BOŽANA BAJAN.

Sudionici Natječaja koji nisu izabrani bit će putem pošte obaviješteni o rezultatima.

Izabrani kandidat bit će putem elektroničke pošte obaviješten o rezultatima te će se pozvati na sklapanje ugovora.

Ugovor će biti sklopljen na period od 15.10.2020. do 30.11.2020. godine.

Povezani sadržaj