Rezultati Natječaja za radno mjesto tajnik/ica - administrativni/a referent/ica

Na temelju članka 12. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Pogona (dalje u tekstu: Centar) te Odluke Upravnog vijeća, klasa: 003-05/20-02/01, urbroj: 2402-6014/01-21-4, od 30. studenog 2021. godine objavljujemo rezultate Natječaja za radno mjesto tajnik/ica - administrativni/a referent/ica.

Temeljem natječaja za radno mjesto tajnik/ica - administrativni/a referent/ica, 1 izvršitelj/ca na neodređeno, puno radno vrijeme, objavljenog 15. listopada 2021. godine na mrežnim stranicama Pogona, na portalu Burza rada te mojposao.hr, obavještavamo da je donesena konačna odluka o izboru kandidatkinje.

Kandidati koji su ispunili sve propisane uvjete iz natječaja, čije su prijave bile potpune i pravodobne te koji su zadovoljili prag od 60% točnosti testa, odazvali su se pozivu na razgovor s Povjerenstvom za provedbu Natječaja.

Upravno vijeće donijelo je na prijedlog Povjerenstva Odluku o odabiru sljedeće kandidatkinje za zasnivanje radnog odnosa: MAJA BRKIĆ

Odluku možete vidjeti ovdje.

Izabrana kandidatkinja bit će obaviještena o rezultatima te će se pozvati na sklapanje ugovora.

Ravnateljica Janja Sesar

Povezani sadržaj