ŠPUD: Izolirani

ŠPUD: Izolirani

Završna izložba profesora i učenika i proslava 138. rođendana Škole primijenjene umjetnosti i dizajna.

Prosinac je inače vrijeme u ŠPUD-u kada se obilježava rođendan Škole kroz tradicionalnu izložbu profesora ŠPUD-a, a posljednjih godina organizirana je i velika prodajna izložba učeničkih radova pod nazivom BUSH - Božić u ŠPUD-u pomoću koje se ulaže u novu opremu, alate i materijal te javno izlažu radovi učenika. Međutim, ove godine, za Školu su se mnoge stvari promijenile. Izmještenost Škole primijenjene umjetnosti i dizajna na tri lokacije nakon što je razorni potres oštetio Školu te pandemija virusa Covid-19 itekako su utjecali i utječu na sve aktivnosti Škole i način na koje će se one odvijati. 138. rođendan Škole se, stoga, obilježava izložbom "ŠPUD: Izolirani" i to u alternativnom prostoru Izložbenog salona Izidor Kršnjavi, u velikoj dvorani Pogona Jedinstvo.

Pogon je ove godine već ostvario jednu suradnju sa ŠPUD-om: u velikoj dvorani Jedinstva realizirali su svečanu dodjelu svjedodžbi u lipnju. Izložba "ŠPUD: Izolirani" okupit će radove učenika i profesora na jednom mjestu, i to radove koji su nastali za vrijeme izolacije i lockdowna pa sve do sada. Ujedinjenom izložbom učenika i profesora napravljen je svojevrsni odmak od klasičnog izlaganja. Učenici su za vrijeme pandemije i karantene izradili veliki broj radova na temu izolacije, rada u izolaciji itd. Situacija u kojoj su učenici trenutačno ostali i bez dijela prostora škole u koji se mogu vratiti, a uz koju su tako prostorno vezani, napravila je prostor za promišljanje i pitanje: A što sada? Kako ćemo se prema tome postaviti? Kako nam izgledaju novi dani, s novim rasporedima, novim odgovornostima gdje je svaki dan neizvjestan?

Radovi učenika i profesora preklapat će se na ove teme, ali i popratiti zadane nastavne teme upravo iz tog razdoblja. Upravo kroz svoje radove i promišljanja o situaciji u koju su stavljeni i kako održati rad umjetničke škole van dostatnih i opremljenih prostora za njih, učenici i profesori, na neki se način bore s ovom krizom na najbolji mogući način.