Izabrani javni programi u sklopu Participativne Pogonove sezone 2020.

Izabrani javni programi u sklopu Participativne Pogonove sezone 2020.

Nakon procesa žiriranja izabrani su javni programi u sklopu druge Participativne Pogonove sezone!

Komisija u sastavu Željko Bašković, Ena Hodžić, Ida Jagar, Matea Munitić Mihovilović, Dina Karadžić, Domagoj Šavor, Mirela Travar, detaljno je pročitala i posvetila jednaku pažnju svim pristiglim projektima koji su se prijavili za sudjelovanje u Participativnoj Pogonovoj sezoni 2020. 

Rad Komisije se vodio u skladu s Pravilnikom o djelovanju Komisije za odabir projekata koji će se provoditi u sklopu Participativne Pogonove sezone 2020

Ukupan broj pristiglih projekata je bio 23. Svi su pristigli programi zadovoljili osnovne kriterije kako bi ušli u proces razmatranja od strane Komisije za žiriranje. 

Nakon dva kruga žiriranja, Komisija je donijela sljedeću Odluku o projektima koje će se podržati za provedbu unutar Participativne Pogonove sezone 2020.

 

 

Povezani sadržaj