Obavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto voditelj/ica - koordinator/ica programskih aktivnosti

Ravnateljica Pogona je na prijedlog Povjerenstva donijela Odluku o odabiru sljedeće kandidatkinje za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme: Ide Jagar.

Temeljem članka 11. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Centra i Odluke ravnateljice Centra od 29. prosinca 2020. godine, urbroj: 2402-6014/01-20-13, objavljujemo obavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto voditelj/ica - koordinator/ica programskih aktivnosti.

Temeljem natječaja za radno mjesto voditelj/ica - koordinator/ica programskih aktivnosti - jedan izvršitelj na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme, objavljenog 10. prosinca 2020. na mrežnim stranicama Pogona, obavještavamo da je donesena konačna odluka o izboru kandidatkinje. Povjerenstvo je na temelju pristigle dokumentacije i provedenog postupka utvrdilo kako kandidatkinja Ida Jagar najbolje odgovara traženom radnom mjestu. Ravnateljica Centra je na prijedlog Povjerenstva donijela Odluku o odabiru sljedeće kandidatkinje za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme: Ide Jagar.

Sudionici natječaja koji nisu izabrani biti će putem pošte obaviješteni o rezultatima.
Izabrana kandidatkinja biti će putem elektroničke pošte obaviještena o rezultatima te će se pozvati na sklapanje ugovora.

Ravnateljica
Janja Sesar

Povezani sadržaj