Poziv na testiranje kandidatima/kinjama za radno mjesto Tajnik/ica – administrativni referent/ica

Pozivaju se na testiranje kandidati/kinje koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za radno mjesto Tajnik/ica – administrativni referent/ica na neodređeno, puno radno vrijeme, koji je objavio Pogon – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade 15. listopada 2021.

Testiranje će se održati 16. studenog 2021. na adresi Kneza Mislava 11, Zagreb, a kandidati/kinje koji/e ispunjavaju formalne uvjete natječaja će biti podijeljeni po skupinama te će o vremenu održavanja testiranja biti informirani putem elektroničke pošte.

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Pogona istovremeno s objavom natječaja te će biti poslani kandidatima elektroničkim putem prilikom slanja poziva.

VAŽNO: Testiranje će se održati sukladno epidemiološkim mjerama. Kandidati na testiranje moraju pristupiti sa COVID potvrdama, zaštitnim maskama te prilikom ulaska dezinficirati ruke. Molimo kandidate da na testiranje dođu na vrijeme.

Kandidati/kinje koji nisu podnijeli/e pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj te će im biti dostavljena obavijest putem elektroničke pošte.

Sve dodatne informacije, kandidati/kinje mogu dobiti putem e-maila pogon@pogon.hr.

Pravila testiranja

Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.

O točnom terminu intervjua kandidati/kinje će biti pravovremeno obaviješteni.

Povezani sadržaj